Zgłoś się do projektu

 

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w projekcie „Akademia Menadżera MŚP” proszeni są o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Projekt jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Duże przedsiębiorstwa nie mogą brać w nim udziału. Wypełnienie danych umożliwi Operatorowi z makroregionu bezpośredni kontakt z Państwem w celu weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikowalności do projektu oraz określenia zakresu wsparcia.

Siedziba główna przedsiębiorstwa będzie Podstawą ustalenia Operatora, który będzie obsługiwał przedsiębiorcę, niezależnie od tego, w jakim makroregionie jego pracownicy wykonują pracę.
Pierwszeństwo w udzieleniu wsparcia będą mieli ci przedsiębiorcy lub ich pracownicy, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia na usługi rozwojowe.

 
Array
(
)
 
Dane kontaktoweOświadczenia


Powered by BreezingForms