Rozwiń kompetencje kadry menadżerskiej

Wsparcie udzielane będzie przez operatorów wyłonionych w konkursie. Wybrani operatorzy posiadać będą doświadczenie w realizacji projektów, których celem jest wspieranie przedsiębiorców MŚP.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Dane gromadzone i przetwarzane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

Dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na przesłane pytania.

Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w regulaminie ochrony danych osobowych.

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera PARP

Zamknij

Dla kogo?

 

Aby przeszkolić swoich menadżerów musisz zdiagnozować potrzeby przedsiębiorstwa, luki kompetencyjne właścicieli, kadry menadżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego. Usługi doradcze i szkoleniowe znajdziesz w Bazie Usług Rozwojowych (tylko na takie otrzymasz wsparcie w ramach Akademii Menadżera MŚP).

Działanie jest skierowane do właścicieli mikro, małej lub średniej firmy, pracowników MŚP zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach oraz do pracowników MŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Projekty zrealizowane zostaną w pięciu makroregionach obejmujących województwa: (1.) kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie; (2.) lubelskie i mazowieckie; (3.) małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie, (4.) łódzkie, opolskie i śląskie 5. dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie.

 

Akademia Menadżera MŚP

 

Prawie 40% polskich przedsiębiorstw nie posiada planów rozwoju bądź strategii działania, a ich właściciele skupiają się przede wszystkim na zarządzaniu codziennymi zadaniami i utrzymaniu się na rynku. Przekłada się to negatywnie na funkcjonowanie firm w dłuższym okresie – w piątym roku działalności w Polsce przeżywa ok. 31% firm, podczas gdy w Europie jest to średnio ok. 44%. Odpowiedzią na ten problem jest Akademia Menadżera MŚP.

Szukamy operatorów

 

Projekt krok po kroku

 

ocena przez ekspertów

Etap I

 

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb przedsiębiorstwa. Nie musisz przeprowadzać diagnozy (etap I i II) jeśli już masz diagnozę (w szczególności wykonaną w działaniu 2.2 POWER).

arrow
podpisz umowę

Etap II

 

Identyfikacja luk kompetencyjnych właścicieli, kadry menadżerskiej bądź osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.

arrow
podpisz umowę

Etap III

 

Realizacja działań rozwojowych – szkolenia i doradztwo z zakresu uniwersalnych praktyk menadżerskich rekomendowanych w etapie 1 i 2.