Rozwiń kompetencje kadry menadżerskiej

Wsparcie udzielane będzie przez operatorów wyłonionych w konkursie. Wybrani operatorzy posiadać będą doświadczenie w realizacji projektów, których celem jest wspieranie przedsiębiorców MŚP.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu udzielania odpowiedzi na pytanie/pytania w nim zawarte i ich archiwizacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu przesyłania do mnie informacji w zakresie działań realizowanych przez PARP

Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83.

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom kontrolującym i nadzorującym PARP. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Zamknij

Dla kogo?

 

Aby przeszkolić swoich menadżerów musisz zdiagnozować potrzeby przedsiębiorstwa, luki kompetencyjne właścicieli, kadry menadżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego. Usługi doradcze i szkoleniowe znajdziesz w Bazie Usług Rozwojowych (tylko na takie otrzymasz wsparcie w ramach Akademii Menadżera MŚP).

Działanie jest skierowane do właścicieli mikro, małej lub średniej firmy, pracowników MŚP zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach oraz do pracowników MŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Projekty zrealizowane zostaną w pięciu makroregionach obejmujących województwa: (1.) kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie; (2.) lubelskie i mazowieckie; (3.) małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie, (4.) łódzkie, opolskie i śląskie 5. dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie.

 

Akademia Menadżera MŚP

 

Prawie 40% polskich przedsiębiorstw nie posiada planów rozwoju bądź strategii działania, a ich właściciele skupiają się przede wszystkim na zarządzaniu codziennymi zadaniami i utrzymaniu się na rynku. Przekłada się to negatywnie na funkcjonowanie firm w dłuższym okresie – w piątym roku działalności w Polsce przeżywa ok. 31% firm, podczas gdy w Europie jest to średnio ok. 44%. Odpowiedzią na ten problem jest Akademia Menadżera MŚP.

Szukamy operatorów

 

Projekt krok po kroku

 

ocena przez ekspertów

Etap I

 

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb przedsiębiorstwa. Nie musisz przeprowadzać diagnozy (etap I i II) jeśli już masz diagnozę (w szczególności wykonaną w działaniu 2.2 POWER).

arrow
podpisz umowę

Etap II

 

Identyfikacja luk kompetencyjnych właścicieli, kadry menadżerskiej bądź osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.

arrow
podpisz umowę

Etap III

 

Realizacja działań rozwojowych – szkolenia i doradztwo z zakresu uniwersalnych praktyk menadżerskich rekomendowanych w etapie 1 i 2.