W Polsce coraz więcej firm zgłasza problemy ze znalezieniem pracownika. Niedopasowanie potrzeb zatrudnieniowych pracodawców i możliwości rynku pracy, chociaż występuje, jest jednak czymś naturalnym, gdyż nie można mówić o idealnym zbalansowaniu tego popytu i podaży. Jednakże biorąc pod uwagę charakter tego niedopasowania, konieczne są do podjęcia pewne kroki zapewniające wystarczającą liczbę pracowników na stanowiskach specjalistycznych i wykwalifikowanych pracowniczych – wynika z badania Bilansu Kapitału Ludzkiego.

Pracodawcy wskazują na braki trzech podstawowych kategorii kompetencji – zawodowych, samoorganizacyjnych i interpersonalnych. Rozwinięcie wszystkich kategorii kompetencji nie może się odbywać bez włączenia pracodawców do procesu ich kształcenia. Należy zatem ułatwić i usprawnić współpracę biznesu z edukacją i wypracować standardy takiej współpracy.

W celu zacieśniania współpracy pomiędzy środowiskiem edukacji, a przedsiębiorcami Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wdraża system Sektorowych Rad ds. Kompetencji, który ma służyć jako system ścisłej współpracy na linii biznes-edukacja oraz ma zapewnić lepsze dopasowanie kompetencji pracowników (w tym przyszłych pracowników) do potrzeb przedsiębiorców.

W ramach Systemu Sektorowych Rad ds. Kompetencji powołanych zostało 6 Rad w sektorach: