15 i 16 maja w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odbędą się konsultacje zamknięte, poświęcone badaniu Bilansu Kapitału Ludzkiego (BKL).

Podczas dwudniowych spotkań omówione zostaną obszary związane z: EDUKACJĄ, RYNKIEM PRACY oraz PRACODAWCAMI. Założeniem zespołu projektowego jest dopasowanie wskaźników w kolejnych badaniach BKL do potrzeb interesariuszy m.in. przedstawicieli instytucji administracji publicznej, partnerów społecznych.

Badanie Bilans Kapitału Ludzkiego ma na celu monitorowanie zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy. Raport opracowywany jest przez PARP we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2009 roku. Oficjalna prezentacja tegorocznej edycji BKL planowana jest na czerwiec 2018 roku – Stay tuned :)