Dokumentacja archiwalna wraz z ogłoszeniami konkursów do poszczególnych działań Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.