Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.12 POWER zaprasza do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami na realizację projektu mającego na celu powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym, z uwzględnieniem elektromobilności (nr konkursu POWR.02.12.00-IP.09-00-002/17).

Projekt dotyczy sektora motoryzacyjnego (w szczególności: PKD C.29 - Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli; G.45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych; Inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli; z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90).

Uwagi w wersji elektronicznej można zgłaszać w terminie od 28 lipca 2017 r. do 4 sierpnia 2017 r. do godz. 14.00 za pośrednictwem formularza.

Informujemy, że załączniki o nr 1-9, 18 oraz 22-24 nie podlegają konsultacjom w zakresie ich zgodności z dokumentami wskazanymi przez Instytucję Pośredniczącą POWER, w szczególności z przekazanymi przez Ministerstwo Rozwoju jako obowiązujące, w szczególności z „Minimalnym zakresem regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" oraz uchwałą Komitetu Monitorującego z dnia 21 czerwca 2017 roku, zatwierdzającą ogólne kryteria wyboru projektów konkursowych oraz kryteria dostępu w przedmiotowym konkursie.


 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu rada motoryzacjiDownload this file (Regulamin konkursu_rada motoryzacji.docx).docx160 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Zał. 1 Wzór karty weryfikacji poprawności wnioskuDownload this file (Zał. 1 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku.docx).docx87 kB pobierz
   Zał. 2 Wzór karty oceny formalnejDownload this file (Zał. 2 Wzór karty oceny formalnej.doc).doc285 kB pobierz
   Zał. 3 Wzór karty oceny merytorycznejDownload this file (Zał. 3 Wzór karty oceny merytorycznej.docx).docx72 kB pobierz
   Zał. 4 Wzór deklaracji poufności dla członka KOPDownload this file (Zał. 4 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP.docx).docx57 kB pobierz
   Zał. 5 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronnościDownload this file (Zał. 5 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności.docx).docx60 kB pobierz
   Zał. 6 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronnościDownload this file (Zał. 6 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności.docx).docx64 kB pobierz
   Zał. 7 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOPDownload this file (Zał. 7 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP.docx).docx59 kB pobierz
   Zał. 8 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie POWERDownload this file (Zał. 8 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie.doc).doc109 kB pobierz
   Zał. 9 Kryteria zatwierdzone przez KM POWERDownload this file (Zał. 9 Kryteria zatwierdzone przez KM POWER.docx).docx111 kB pobierz
   Zał. 10 Oświadczenie 5 lat doświadczeniaDownload this file (Zał. 10 Oświadczenie 5 lat doświadczenia.docx).docx98 kB pobierz
   Zał. 11 Oświadczenie zrzeszanieDownload this file (Zał. 11 Oświadczenie zrzeszanie.docx).docx97 kB pobierz
   Zał. 12 Oświadczenie doświadczenie 1 z 4Download this file (Zał. 12 Oświadczenie doświadczenie 1z 4.docx).docx97 kB pobierz
   Zał. 13 Deklaracja współpracyDownload this file (Zał. 13 Deklaracja współpracy.docx).docx96 kB pobierz
   Zał. 14 Oświadczenie kluczowy personel merytorycznyDownload this file (Zał. 14 Oświadczenie kluczowy personel merytoryczny.doc).doc117 kB pobierz
   Zał. 15 Wzór CV Specjalista ds. realizacji projektuDownload this file (Zał. 15 Wzór CV Specjalista ds. realizacji projektu.doc).doc136 kB pobierz
   Zał. 16 Wzór CV Animator działania RadyDownload this file (Zał. 16 Wzór CV Animator działania Rady.doc).doc134 kB pobierz
   Zał. 17 Studium wykonalności radyDownload this file (Zał. 17 Studium wykonalności rady.docx).docx93 kB pobierz
   Zał. 18 Wzór wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Zał. 18 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.docx).docx106 kB pobierz
   Zał. 19 Wzór umowyDownload this file (Zał. 19 Wzór umowy.docx).docx5300 kB pobierz
   Zał. 20 EwaluacjaDownload this file (Zał. 20 Ewaluacja.docx).docx131 kB pobierz
   Zał. 21 Badanie BKLDownload this file (Zał. 21 Badanie BKL.docx).docx99 kB pobierz
   Zał. 22 Taryfikator PARPDownload this file (Zał. 22 Taryfikator PARP.docx).docx97 kB pobierz
   Zał. 23 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacjeDownload this file (Zał. 23 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje.docx).docx58 kB pobierz
   Zał. 24 Zasady przyjmowania, przechowywania oraz zwrotu zabezpieczeń w PARPDownload this file (Zał. 24 Zasady przyjmowania, przechowywania oraz zwrotu zabezpieczeń w PARP.docx).docx138 kB pobierz