Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.12 POWER zaprasza do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami na realizację projektów dotyczących utworzenia Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Uwagi można zgłaszać w terminie od 25 stycznia do 4 lutego 2016 r.
Uwagi należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza (link).
Informujemy, że załączniki o nr 2-11 oraz 21-22 podlegają konsultacjom tylko w zakresie ich zgodności z dokumentami przekazanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, w szczególności z „Minimalnym zakresem regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020", uchwałami Komitetu Monitorującego zatwierdzającymi ogólne kryteria wyboru projektów konkursowych oraz kryteria dostępu w konkursie.

   Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych do POWERDownload this file (konsultacje społeczne_formularz odpowiedzi_22022016.pdf).pdf472 kB pobierz
   Regulamin konkursuDownload this file (Regulamin konkursu_rady sektorowe.docx).docx170 kB pobierz
   Załącznik 1 - wykaz sektorów wraz z alokacjąDownload this file (1_Zalacznik_1_Wykaz sektorów wraz z alokacją_DKW.docx).docx102 kB pobierz
   Załącznik 2 - karta weryfikacjiDownload this file (2_Zalacznik_2_karta_weryfikacji.doc).doc236 kB pobierz
   Załącznik 3 - karta ocena formalnaDownload this file (3_Zalacznik_3_karta_ocena_formalna.doc).doc282 kB pobierz
   Załącznik 4 - karta ocena merytorycznaDownload this file (4_Zalacznik_4_karta_ocena_merytoryczna.doc).doc270 kB pobierz
   Zalacznik 5 - karta ocena strategicznaDownload this file (5_Zalacznik_5_karta_ocena_strategiczna.doc).doc250 kB pobierz
   Załącznik 6 - deklaracja poufności czl_KOPDownload this file (6_Zalacznik_6_deklaracja_poufnosci_czl_KOP.doc).doc234 kB pobierz
   Załącznik 7 - deklaracja bezstronnosci pracow_PARPDownload this file (7_Zalacznik_7_deklaracja_bezstronnosci_pracow_PARP.doc).doc236 kB pobierz
   Załącznik 8 - deklaracja bezstronności_ekspertDownload this file (8_Zalacznik_8_deklaracja_bezstronnosci_ekspert.doc).doc237 kB pobierz
   Załącznik 9 - deklaracja poufności_obserwatorDownload this file (9_Zalacznik_9_deklaracja_poufnosci_obserwator.doc).doc233 kB pobierz
   Załącznik 10 - lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO_WERDownload this file (10_Zalacznik_10_lista_sprawdzajaca_do_wniosku_o_dofinansowanie_PO_WER.doc).doc194 kB pobierz
   Załącznik 11 - kryteria zatwierdzone przez KM_POWERDownload this file (11_Zalacznik_11_kryteria_zatwierdzone_przez_ KM_POWER_bs.docx).docx113 kB pobierz
   Załącznik 12 - kryteria oświadczenie 5 lat doświadczenieDownload this file (12_Zalacznik_12_kryteria_oświadczenie_5lat doświadczenie.docx).docx98 kB pobierz
   Załącznik 13 - kryteria oświadczenie zrzeszanieDownload this file (13_Zalacznik_13_kryteria_oświadczenie_zrzeszanie.docx).docx97 kB pobierz
   Załącznik 14 - kryteia oświadczenie doświadczenieDownload this file (14_Zalacznik_14_kryteia_oświadczenie_doświadczenie 1z 4.docx).docx97 kB pobierz
   Załącznik 15 - kryteria deklaracja współpracyDownload this file (15_Zalacznik_15_kryteria_deklaracja współpracy.docx).docx95 kB pobierz
   Załącznik 16 - wzór oświadczenie kluczowy personel merytorycznyDownload this file (16_Zalacznik_16_wzor_oswiadczenie_kluczowy_personel_merytoryczny.doc).doc117 kB pobierz
   Załącznik 17 - wzor CV Specjalista ds. realizacji proejktuDownload this file (17_Zalacznik_17_wzor CV _Specjalista ds. realizacji proejktu.doc).doc131 kB pobierz
   Załącznik 18 - wzór CV Animator działania radyDownload this file (18_Zalacznik_18_wzor CV _Animator działania rady - Kopia.doc).doc133 kB pobierz
   Załącznik 19 - studium wykonalności radyDownload this file (19_Zalacznik_19_studium wykonalności rady.docx).docx94 kB pobierz
   Załącznik 20 - kryteria oświadczenie przedsięwzięciaDownload this file (20_Zalacznik_20_kryteria_oświadczenie_przedsięwzięcia.docx).docx98 kB pobierz
   Załącznik 21 - wzór wniosek o dofinansowanieDownload this file (21_Zalacznik_21_wzor_wniosek_o_dofinansowanie.doc).doc523 kB pobierz
   Załącznik 22 - wzór umowy radyDownload this file (22_Zalacznik_22_wzor_umowy_rady.docx).docx210 kB pobierz
   Załącznik 23 - ewaluacja SR_ostDownload this file (23_Zalacznik_23_ewaluacja SR_ost.docx).docx131 kB pobierz
   Załącznik 24 - badania sektorowe radyDownload this file (24_Załącznik_24_badania - sektorowe rady.docx).docx98 kB pobierz
   Załącznik 25 - taryfikator PARPDownload this file (25_Zalacznik_25_taryfikator PARP.docx).docx102 kB pobierz