Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Wdrażającej dla Działania 2.12 PO WER „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych" zaprasza podmioty zainteresowane powstaniem Sektorowych Rad ds. Kompetencji, do udziału w konsultacjach Studium Wykonalności stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu na utworzenie Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Tworzone rady mają na celu zapewnienie lepszego dopasowania kompetencji pracowników do potrzeb przedsiębiorców w poszczególnych sektorach polskiej gospodarki.

UWAGA! zmiana lokalizacji

Konsultacje odbędą się 8 grudnia br. (wtorek) w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym KOPERNIKA, ul. Kopernika 30.

Program konsultacji

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy. Liczba miejsc dla uczestników spotkania jest ograniczona. Liczy się kolejność przesyłanych zgłoszeń. PARP zastrzega możliwość zakończenia rekrutacji po wyczerpaniu limitu dostępnych miejsc.

UWAGA: Z powodu ograniczonej liczby miejsc prosimy wytypować po jednym przedstawicielu danej instytucji.

REKRUTACJA ZAMKNIĘTA