W nawiązaniu do komunikatu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 03.06.2016 roku informujemy, że zamieściliśmy na stronie internetowej Agencji propozycję opisu wymagań dot. szczegółowych warunków świadczenia usługi coachingu wraz z instrukcją wypełnienia karty usługi.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z ekspertami zewnętrznymi przygotowała propozycję opisu wymagań dot. szczegółowych warunków świadczenia usługi coachingu oraz instrukcji wypełnienia karty usługi dla tego rodzaju usługi zamieszczanej w nowej odsłonie Rejestru Usług Rozwojowych i zaprasza niniejszym do zgłaszania uwag do ww. propozycji.
Uwagi można zgłaszać w terminie do 15 czerwca 2016 r. (włącznie) za pomocą „Formularza zgłaszania uwag".

Jednocześnie informujemy, że przedłużamy termin zgłaszania uwag dla wszystkich rodzajów usług rozwojowych do 15 czerwca 2016 r. (włącznie) za pomocą „Formularza zgłaszania uwag"

Więcej informacji na stronie: serwis.inwestycjawkadry.info.pl

Przypominamy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przewiduje organizację otwartych spotkań konsultacyjnych w celu przedyskutowania treści propozycji. Odbędą się one w siedzibie PARP w terminach:

20.06.2016 r.

Usługa o charakterze zawodowym, usługa szkoleniowa oraz egzamin

21.06.2016 r.

Studia podyplomowe oraz e-learning

22.06.2016 r.

Doradztwo, mentoring oraz coaching

 

W ramach zaplanowanych spotkań konsultacyjnych przewidujemy przeprowadzenie dyskusji z udziałem ekspertów zewnętrznych biorących udział w opracowaniu dokumentacji dotyczącej poszczególnych usług rozwojowych przekazanej Państwu do konsultacji.

Jednocześnie przedłużamy termin zgłaszania chęci uczestnictwa w otwartych spotkaniach konsultacyjnych. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w terminie do 15 czerwca włącznie jednego reprezentanta z ramienia danej organizacji na wybrane spotkanie konsultacyjne. Jednocześnie, prosimy o zgłaszanie uczestnictwa na poszczególne spotkania za pomocą formularza zgłoszeniowego (załącznik).

Pragniemy powiadomić, że liczba miejsc na poszczególne spotkania konsultacyjne jest ograniczona.
Zakwalifikowanie do udziału w wybranych przez Państwa spotkaniach zostanie potwierdzone przez PARP drogą mailową.

Informujemy, że opracowanie wymagań dot. świadczenia poszczególnych rodzajów usług oraz spotkania konsultacyjne są organizowane w ramach projektu „Utrzymanie i rozwój Rejestru Usług Rozwojowych (RUR)" realizowanego przez PARP w ramach działania 2.3 PO WER.

Jednocześnie informujemy, że przedłużamy termin zgłaszania uwag dla wszystkich rodzajów usług rozwojowych do 15 czerwca 2016 r. (włącznie) za pomocą „Formularza zgłaszania uwag"