Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursieDownload this file (Ogłoszenie.pdf).pdf311 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu - obowiązuje od 27.11.18Download this file (Regulamin konkursu_271118.docx).docx108 kB pobierz

 Załączniki do regulaminu
   Załącznik 1 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Załącznik 1 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu.docx).docx67 kB pobierz
   Załącznik 2 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wnioskuDownload this file (Załącznik 2 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku.docx).docx50 kB pobierz
   Załącznik 3 Wzór deklaracji poufności dla członka KOPDownload this file (Załącznik 3 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP.docx).docx48 kB pobierz
   Załącznik 4 Wzór oświadczenia pracownika PARP o bezstronnościDownload this file (Załącznik 4 Wzór oświadczenia pracownika PARP o bezstronności.docx).docx72 kB pobierz
   Załącznik 5 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronnościDownload this file (Załącznik 5 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności.docx).docx78 kB pobierz
   Załącznik 6 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w KOPDownload this file (Załącznik 6 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP.docx).docx48 kB pobierz
   Załącznik 7 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanieDownload this file (Załącznik 7 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie.doc).doc120 kB pobierz
   Załącznik 8 Kryteria zatwierdzone przez KM POWERDownload this file (Załącznik 8 Kryteria zatwierdzone przez KM POWER.docx).docx57 kB pobierz
   Załącznik 9 Wzór wykaz zrealizowanych projektów - obowiązuje od 27.11.18Download this file (Załącznik 9 Wzór oświadczenia wykaz zrealizowanych projektów usług_271118.doc).doc68 kB pobierz
   Załacznik 10 Wzór oświadczenia o dysponowaniu zespołem ekspertówDownload this file (Załacznik 10 Wzór oświadczenia o dysponowaniu zespołem ekspertów.doc).doc63 kB pobierz
   Załącznik 11 Minimalny zakres usług - obowiązuje od 27.11.18Download this file (Załącznik 11 Minimalny zakres uslug_271118.docx).docx74 kB pobierz
   Załącznik 12 Wzór umowy z beneficjentem - obowiązuje od 27.11.18Download this file (Załącznik 12 Wzór umowy z beneficjentem_271118.docx).docx877 kB pobierz
   Załącznik 13 Zestawienie standardów cen rynkowychDownload this file (Załącznik 13 Zestawienie standardów cen rynkowych.docx).docx53 kB pobierz
   Załącznik 14 Zasady przyjmowania, przechowywania oraz zwrotu zabezpieczeń w PARPDownload this file (Załącznik 14 Zasady przyjmowania, przechowywania oraz zwrotu zabezpieczeń w PARP.docx).docx71 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu - obowiązywał do 26.11.18Download this file (Regulamin konkursu.docx).docx107 kB pobierz
   Załącznik 9 Wzór wykaz zrealizowanych projektów - obowiązywał do 26.11.18Download this file (Załącznik 9 Wzór oświadczenia wykaz zrealizowanych projektow usług szkol. lub doradczych.doc).doc62 kB pobierz
   Załącznik 11 Minimalny zakres usług - obowiązywał do 26.11.18Download this file (Załącznik 11 Minimalny zakres uslug.docx).docx74 kB pobierz
   Załącznik 12 Wzór umowy z beneficjentem - obowiązywał do 26.11.18Download this file (Załącznik 12 Wzór umowy z beneficjentem.docx).docx877 kB pobierz