Pytania i odpowiedziDownload this file (Pytania i odpowiedzi.pdf).pdf429 kB pobierz
   Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu - prezentacja ze spotkaniaDownload this file (Spotkanie_informacyjne_18_01_2018.pdf).pdf3429 kB pobierz

 Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o naborze wniosków w konkursie w ramach działania 2.2 POWERDownload this file (Ogłoszenie o naborze wniosków w konkursie w ramach działania 2.2 POWER.pdf).pdf270 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu obowiązujący od 30.01.2018 r.Download this file (Regulamin konkursu obowiązujący od 30.01.2018.docx).docx156 kB pobierz

 Załączniki do umowy
   Zał. 1 Wzór karty weryfikacji poprawności wnioskuDownload this file (Zal 1 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku.docx).docx89 kB pobierz
   Zał. 2 Wzór karty oceny formalnej wnioskuDownload this file (Zal 2 Wzór karty oceny formalnej wniosku.docx).docx102 kB pobierz
   Zał. 3 Lista sprawdzająca do wnioskuDownload this file (Zal 3 Lista sprawdzająca do wniosku.doc).doc151 kB pobierz
   Zał. 4 Wzór karty oceny merytorycznejDownload this file (Zal 4 Wzór karty oceny merytorycznej.docx).docx108 kB pobierz
   Zał. 5 Wzór deklaracji poufności dla członka KOPDownload this file (Zal 5 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP.docx).docx56 kB pobierz
   Zał. 6 Wzór deklaracji poufności dla obserwatoraDownload this file (Zal 6 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora.docx).docx57 kB pobierz
   Zał. 7 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronnościDownload this file (Zal 7 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności.docx).docx57 kB pobierz
   Zał. 8 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronnościDownload this file (Zal 8 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności.docx).docx64 kB pobierz
   Zał. 9 Wzór wniosku o dofinansowanieDownload this file (Zal 9 Wzór wniosku o dofinansowanie.docx).docx99 kB pobierz
   Zał. 10 Wzór umowy o dofinansowanieDownload this file (Zal 10 Wzór umowy o dofinansowanie.docx).docx794 kB pobierz
   Zał. 11 Minimalny zakres działań w projekcieDownload this file (Zal 11 Minimalny zakres działań w projekcie.docx).docx122 kB pobierz
   Zał. 12 Minimalny wzór planu rozwojuDownload this file (Zal 12 Minimalny wzór planu rozwoju.docx).docx225 kB pobierz
   Zał. 13 Kryteria zatwierdzone przez KMDownload this file (Zal 13 Kryteria zatwierdzone przez KM.docx).docx118 kB pobierz
   Zał. 14 Zestawienie standardów i cen rynkowychDownload this file (Zal 14 Zestawienie standardów i cen rynkowych.docx).docx102 kB pobierz
   Zał 15 Klasyfikacja PKD do określenia branżDownload this file (Zal 15 Klasyfikacja PKD  do określenia branż.docx).docx63 kB pobierz
   Zal 16 Wzór oświadczenia dot. doświadczenia w działalności Rady SektorowejDownload this file (Zal 16 Wzór oświadczenia dot. doświadczenia w działalności Rady Sektorowej.doc).doc117 kB pobierz

 Dodatkowe informacje
   Podatek VAT dla beneficjentów działania 2.2 POWER 2014 - 2020 Access this URL (https://power.parp.gov.pl/komunikaty-2016/podatek-vat-dla-beneficjentow-dzialania-2-2-power-2014-2020).20200.2 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu obowiązujący do 13.06.2017 r.Download this file (Regulamin konkursu.docx).docx195 kB pobierz
   Regulamin konkursu obowiązujący do 25.09.2017 r.Download this file (Regulamin konkursu_zmiana_terminu.docx).docx198 kB pobierz
   Regulamin konkursu obowiązujący do 30.10.2017Download this file (Regulamin konkursu obowiązujący od 26.09.2017.docx).docx195 kB pobierz
   Regulamin konkursu obowiązujący do 03.12.2017 r.Download this file (Regulamin konkursu_zmiana_terminu_12.docx).docx195 kB pobierz
   Regulamin konkursu obowiązujący do 29.01.2018 r.Download this file (Regulamin konkursu obowiązujący od 04.12.2017.docx).docx195 kB pobierz