Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
   Pytania i odpowiedzi 2.2 POWER - ze spotkania z dnia 30.06.2016 r.Download this file (odpowiedzi na pytania _spotkanie POWER 2_2 Warszawa_30 06 2016.pdf).pdf334 kB pobierz
   Pytania i odpowiedzi 2.2 POWER - z naboru nr POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16Download this file (FAQ_partnerzy_spoleczni.pdf).pdf460 kB pobierz
   Pytania i odpowiedzi 2.2 POWER - z naboru nr POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16Download this file (FAQ 2.pdf).pdf419 kB pobierz
   Lista braków formalnych lub oczywistych omyłek możliwych do poprawyDownload this file (komunikat _omylki_pisarskie_braki_formalne.docx).docx95 kB pobierz

 Ogłoszenie o konkursie
   OgłoszenieDownload this file (OGŁOSZENIE O KONKURSIE DO DZIAŁANIA 2.2 WSPARCIE NA RZECZ ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ BUDOWY PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU TYP PROJEKTU 1 2016 R..pdf).pdf227 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu - obowiązuje od 25.05.2016 r.Download this file (regulamin_konkursu_ogloszony_25_05_2016.docx).docx176 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik nr 1 - Karta weryfikacjiDownload this file (Zalacznik_1_karta_weryfikacji.docx).docx137 kB pobierz
   Załącznik nr 2 - Karta ocena formalnaDownload this file (Zalacznik_2_karta_ocena_formalna.docx).docx99 kB pobierz
   Załącznik nr 3 - Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WERDownload this file (Zalacznik_3_Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER.doc).doc92 kB pobierz
   Załącznik nr 4 - Karta ocena merytoryczna - obowiązuje od 25.05.2016 r.Download this file (Zalacznik_4_karta_ocena_merytoryczna_25_05_2016.docx).docx106 kB pobierz
   Załącznik nr 5 - Deklaracja poufności czł. KOPDownload this file (Zalacznik_5_deklaracja_poufnosci_czl_KOP.docx).docx135 kB pobierz
   Załącznik nr 6 - Deklaracja poufności obserwatorDownload this file (Zalacznik_6_deklaracja_poufnosci_obserwator.docx).docx121 kB pobierz
   Załącznik nr 7 - Deklaracja bezstronności pracowników PARPDownload this file (Zalacznik_7_deklaracja_bezstronnosci_pracow_PARP.docx).docx135 kB pobierz
   Załącznik nr 8 - Deklaracja bezstronności ekspertDownload this file (Zalacznik_8_deklaracja_bezstronnosci_ekspert.docx).docx84 kB pobierz
   Załącznik nr 9 - Wzór wniosku o dofinansowanieDownload this file (Zalacznik_9_wzor_wniosek_o_dofinansowanie.docx).docx121 kB pobierz
   Załącznik nr 10 - Wzor umowy o dofinansowanie_aktualizacjaDownload this file (Zalacznik_10_Wzor_umowy_o_dofinansowanie_aktualizacja.doc).doc16608 kB pobierz
   Załącznik nr 10 - Wzor umowy o dofinansowanie_ryczałtDownload this file (Zalacznik_10_Wzor_umowy_o_dofinansowanie_ryczalt.doc).doc17740 kB pobierz
   Załącznik nr 11 - Zadania i obowiązki w projekcie po konsultacjachDownload this file (Zalacznik_11_Zadania i obowiązki w projekcie_po_konsultacjach.docx).docx379 kB pobierz
   Załącznik nr 12 - Minimalny wzór Planu Rozwojowego do 25 pracownikówDownload this file (Zalacznik_12_Minimalny wzór Planu Rozwojowego_do_25_pracownikow_po_konsultacjach.docx).docx160 kB pobierz
   Załącznik nr 13 - Minimalny wzór Planu Rozwojowego powyżej 25 pracownikówDownload this file (Zalacznik_13_Minimalny wzór Planu Rozwojowego_powyzej_25_pracownikow_po_konsultacjach.docx).docx222 kB pobierz
   Załącznik nr 14 - Kryteria zatwierdzone przez KM POWER - po konsultacjachDownload this file (Zalacznik_14_kryteria_zatwierdzone_przez_ KM_POWER_po_konsultacjach.docx).docx104 kB pobierz
   Załącznik nr 15 - Taryfikator konkurs partnerzy społeczniDownload this file (Zalacznik_15_taryfikator_konkurs_partnerzy_spoleczni.docx).docx105 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu - obowiązywał do 24.05.2016 r.Download this file (regulamin_konkursu_ogloszony.docx).docx183 kB pobierz
   Załącznik nr 4 - Karta ocena merytoryczna - obowiązywała do 24.05.2016 r.Download this file (Zalacznik_4_karta_ocena_merytoryczna.docx).docx137 kB pobierz