Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu obowiązujący od 21.06.2017Download this file (Regulamin konkursu obowiązujący od 21.06.2017.docx).docx154 kB pobierz

 Załączniki do umowy
   Zał. 1 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach POWERDownload this file (Zal 1 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER.doc).doc237 kB pobierz
   Zał. 2 Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Zal 2 Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER.doc).doc289 kB pobierz
   Zał. 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanieDownload this file (Zal 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER.doc).doc350 kB pobierz
   Zał. 4 Minimalny zakres usług obowiazujący od 21.06.2017Download this file (Minimalny zakres usług obowiazujący od 21.06.2017.docx).docx120 kB pobierz
   Zał. 5 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania ocenyDownload this file (Zal 5 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny.docx).docx58 kB pobierz
   Zał. 6 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOPDownload this file (Zal 6 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP.docx).docx58 kB pobierz
   Zał. 7 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronnościDownload this file (Zal 7 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności.docx).docx60 kB pobierz
   Zał. 8 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronnościDownload this file (Zal 8 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności.docx).docx64 kB pobierz
   Zał. 9 Wzór wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Zal 9 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu PO WER.pdf).pdf505 kB pobierz
   Zał. 10 Wzór oświadczenia wykaz godzin dydaktycznychDownload this file (Zal 10 Wzór oświadczenia wykaz godzin dydaktycznych.doc).doc115 kB pobierz
   Zał. 11 Wzór oświadczenia o dysponowaniu zespołem ekspertówDownload this file (Zal 11 Wzór oświadczenia o dysponowaniu zespołem ekspertów.doc).doc114 kB pobierz
   Zał. 12 Wzór oświadczenia o dysponowaniu siecią ekspertów partnerówDownload this file (Zal 12 Wzór oświadczenia o dysponowaniu siecią ekspertów partnerów.doc).doc122 kB pobierz
   Zał. 13 Wzór oświadczenia o dysponowaniu osobą ds pomocy publicznej de minimisDownload this file (Zal 13 Wzór oświadczenia o dysponowaniu osobą ds pomocy publicznej de minimis.doc).doc115 kB pobierz
   Zał. 14 Wzór umowy o dofinansowanie projektuDownload this file (Zal 14 Wzór umowy o dofinansowanie projektu.docx).docx820 kB pobierz
   Zał. 15 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanieDownload this file (Zal 15 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER.doc).doc106 kB pobierz
   Zał. 16 Kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POWERDownload this file (Zal 16 Kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POWER.docx).docx108 kB pobierz
   Zał.17 Zestawienie standardów i cen rynkowych najczęściej finansowanych wydatkówDownload this file (Załącznik 17 Zestawienie standardów cen rynkowych.docx).docx101 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu obowiązujący do 20.06.2017Download this file (Regulamin konkursu POWR.02.02.00-IP.09-00-007-17.docx).docx155 kB pobierz
   Zał. 4 Minimalny zakres usług obowiązujący do 20.06.2017Download this file (Zal 4 Minimalny zakres usług.docx).docx120 kB pobierz