Komunikaty
   Komunikat - zmiana Regulaminu konkursu 09.08.17Download this file (Komunikat zmiana Regulaminu konkursu 09.08.17.docx).docx97 kB pobierz
   Komunikat - zmiana Regulaminu konkursu 27.07.17Download this file (Komunikat_zmiana Regulaminu konkursu 27 07.docx).docx97 kB pobierz
   KomunikatDownload this file (Komunikat.pdf).pdf204 kB pobierz

 Pytania i odpowiedzi
   FAQDownload this file (Pytania i odpowiedzi.pdf).pdf451 kB pobierz

 Ogłoszenie o konkursie
   OgłoszenieDownload this file (OGŁOSZENIE O KONKURSIE W RAMACH DZIAŁANIA 2.2 POWER WSPARCIE NA RZECZ ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ BUDOWY PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU, TYP 2.pdf).pdf486 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu obowiązujący od 27.07.2017Download this file (Regulamin konkursu obowiązujący od 27.07.2017.docx).docx154 kB pobierz

 Załączniki do umowy
   Zał. 1 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach POWERDownload this file (Zal 1 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER.doc).doc237 kB pobierz
   Zał. 2 Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Zal 2 Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER.doc).doc289 kB pobierz
   Zał. 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanieDownload this file (Zal 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER.doc).doc350 kB pobierz
   Zał. 4 Minimalny zakres usług obowiazujący od 21.06.2017Download this file (Minimalny zakres usług obowiazujący od 21.06.2017.docx).docx120 kB pobierz
   Zał. 5 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania ocenyDownload this file (Zal 5 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny.docx).docx58 kB pobierz
   Zał. 6 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOPDownload this file (Zal 6 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP.docx).docx58 kB pobierz
   Zał. 7 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronnościDownload this file (Zal 7 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności.docx).docx60 kB pobierz
   Zał. 8 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronnościDownload this file (Zal 8 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności.docx).docx64 kB pobierz
   Zał. 9 Wzór wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Zal 9 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu PO WER.pdf).pdf505 kB pobierz
   Zał. 10 Wzór oświadczenia wykaz godzin dydaktycznychDownload this file (Zal 10 Wzór oświadczenia wykaz godzin dydaktycznych.doc).doc115 kB pobierz
   Zał. 11 Wzór oświadczenia o dysponowaniu zespołem ekspertówDownload this file (Zal 11 Wzór oświadczenia o dysponowaniu zespołem ekspertów.doc).doc114 kB pobierz
   Zał. 12 Wzór oświadczenia o dysponowaniu siecią ekspertów partnerówDownload this file (Zal 12 Wzór oświadczenia o dysponowaniu siecią ekspertów partnerów.doc).doc122 kB pobierz
   Zał. 13 Wzór oświadczenia o dysponowaniu osobą ds pomocy publicznej de minimisDownload this file (Zal 13 Wzór oświadczenia o dysponowaniu osobą ds pomocy publicznej de minimis.doc).doc115 kB pobierz
   Zał. 14 Wzór umowy o dofinansowanie projektuDownload this file (Zal 14 Wzór umowy o dofinansowanie projektu.docx).docx820 kB pobierz
   Zał. 15 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanieDownload this file (Zal 15 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER.doc).doc106 kB pobierz
   Zał. 16 Kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POWER od 09.08.17Download this file (Zał. 16 Kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POWER obowiązujące od 09.08.17.docx).docx108 kB pobierz
   Zał.17 Zestawienie standardów i cen rynkowych najczęściej finansowanych wydatkówDownload this file (Załącznik 17 Zestawienie standardów cen rynkowych.docx).docx101 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu obowiązujący do 20.06.2017Download this file (Regulamin konkursu POWR.02.02.00-IP.09-00-007-17.docx).docx155 kB pobierz
   Regulamin konkursu obowiązujący od 21.06.2017Download this file (Regulamin konkursu obowiązujący od 21.06.2017.docx).docx154 kB pobierz
   Zał. 4 Minimalny zakres usług obowiązujący do 20.06.2017Download this file (Zal 4 Minimalny zakres usług.docx).docx120 kB pobierz
   Zał. 16 Kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POWER do 08.08.17Download this file (Zal 16 Kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POWER.docx).docx108 kB pobierz