Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu obowiązujący od 12.09.2017Download this file (Regulamin konkursu obowiązujący od 12.09.2017.docx).docx166 kB pobierz

 Załączniki do umowy
   Zał. 1 Wzór karty weryfikacji poprawności wnioskuDownload this file (Zał. 1 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku.docx).docx87 kB pobierz
   Zał. 2 Wzór karty oceny formalnejDownload this file (Zał. 2 Wzór karty oceny formalnej.doc).doc298 kB pobierz
   Zał. 3 Wzór karty oceny merytorycznejDownload this file (Zał. 3 Wzór karty oceny merytorycznej.docx).docx71 kB pobierz
   Zał. 4 Minimalny zakres usług obowiązuje od 13.09.2017Download this file (Zał. 4 Minimalny zakres uslug obowiązuje od 13.09.2017.docx).docx119 kB pobierz
   Zał. 5 Wzór deklaracji poufności dla członka KOPDownload this file (Zał. 5 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP.docx).docx59 kB pobierz
   Zał. 6 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOPDownload this file (Zał. 6 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP.docx).docx58 kB pobierz
   Zał. 7 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronnościDownload this file (Zał. 7 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności.docx).docx63 kB pobierz
   Zał. 8 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronnościDownload this file (Zał. 8 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności.docx).docx64 kB pobierz
   Zał. 9 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu POWERDownload this file (Zał. 9 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu POWER.docx).docx106 kB pobierz
   Zał. 10 Wzór oświadczenia wykaz zrealizowanych projektów usług ob. od 12.09.2017Download this file (Zał. 10 Wzór oświadczenia wykaz zrealizowanych projektów usług obowiązujący od 12.09.2017.doc).doc114 kB pobierz
   Zał. 11 Wzór oświadczenia o dysponowaniu zespołem ekspertówDownload this file (Zał. 11 Wzór oświadczenia o dysponowaniu zespołem ekspertów.doc).doc115 kB pobierz
   Zał. 12 Wzór umowy o dofinansowanie projektuDownload this file (Zał. 12 Wzór umowy o dofinansowanie projektu.docx).docx823 kB pobierz
   Zał. 13 Lista sprawdzająca do wniosku o dof. POWER obowiązujący od 12.09.2017Download this file (Zał. 13 Lista sprawdzająca do wniosku o dof. POWER obowiązujący od 12.09.2017.doc).doc110 kB pobierz
   Zał. 14 Kryteria zatwierdzone przez KM POWER obowiązujące od 12.09.2017Download this file (Zał. 14 Kryteria zatwierdzone przez  KM POWER obowiązuje od 12.09.2017.docx).docx110 kB pobierz
   Zał. 15 Zestawienie standardów cen rynkowychDownload this file (Zał. 15 Zestawienie standardów cen rynkowych.docx).docx103 kB pobierz
   Zał. 16 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje WNDDownload this file (Zał. 16 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje WND.docx).docx58 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu obowiązujący do 11.09.2017Download this file (Regulamin konkursu zamowienia.docx).docx167 kB pobierz
   Zał. 4 Minimalny zakres usług obowiązujący do 11.09.2017Download this file (Zał. 4 Minimalny zakres uslug.docx).docx118 kB pobierz
   Zał. 10 Wzór oświadczenia wykaz zrealizowanych projektów usług ob. do 11.09.2017Download this file (Zał. 10 Wzór oświadczenia wykaz zrealizowanych projektow usług szkol. lub doradczych.doc).doc114 kB pobierz
   Zał. 13 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie ob. do 11.09.2017Download this file (Zał. 13 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie POWER.doc).doc110 kB pobierz
   Zał. 14 Kryteria zatwierdzone przez KM POWER obowiązujące do 11.09.2017Download this file (Zał. 14 Kryteria zatwierdzone przez  KM POWER.docx).docx110 kB pobierz
   Zał. 4 Minimalny zakres usług obowiązujący do 12.09.2017Download this file (Zał. 4 Minimalny zakres usług obowiązujący od_12.09.2017.docx).docx119 kB pobierz