Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
   Pytania i odpowiedzi działanie 2.12 POWER Sektorowe rady ds. Kompetencji - cz. 1Download this file (pytania_odpowiedzi_działanie 2 12 POWER_Sektorowe Rady ds  Kompetencji - I konkurs.pdf).pdf407 kB pobierz

 Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie - 2016 r.- 2.12 POWER Zwiększenie wiedzy o potrz. kwalif.Download this file (Ogłoszenie o konkursie - 2016 r.- 2.12 POWER Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.pdf).pdf305 kB pobierz
   Pytania i odpowiedzi działanie 2.12 POWER Sektorowe Rady ds. Kompetencji - cz. 2Download this file (Pytania_odpowiedzi działanie 2.12 POWER Sektorowe Rady ds. Kompetencji - cz. 2_16052016.docx).docx107 kB pobierz
   Pytania i odpowiedzi działanie 2.12 POWER Sektorowe rady ds. Kompetencji - cz. 3Download this file (Pytania_odpowiedzi działanie 2.12 POWER Sektorowe Rady ds. Kompetencji - I konkurs - cz. 3.docx).docx111 kB pobierz
   Pytania i odpowiedzi działanie 2.12 POWER Sektorowe rady ds. Kompetencji - cz. 4Download this file (Pytania_odpowiedzi działanie 2.12 POWER Sektorowe Rady ds. Kompetencji - cz. 4_16052016.docx).docx114 kB pobierz
   Pytania i odpowiedzi działanie 2.12 POWER Sektorowe rady ds. Kompetencji - cz. 5Download this file (Pytania_odpowiedzi działanie 2.12 POWER Sektorowe Rady ds. Kompetencji - cz. 5.pdf).pdf310 kB pobierz
   Pytania i odpowiedzi działanie 2.12 POWER Sektorowe rady ds. Kompetencji - cz. 6Download this file (Pytania_odpowiedzi działanie 2 12 POWER Sektorowe Rady ds  Kompetencji - cz  6.pdf).pdf282 kB pobierz
   Pytania i odpowiedzi działanie 2.12 POWER Sektorowe rady ds. Kompetencji - cz. 7Download this file (Pytania_odpowiedzi działanie 2.12 POWER Sektorowe Rady ds. Kompetencji - cz. 7.pdf).pdf265 kB pobierz
   Pytania i odpowiedzi działanie 2.12 POWER Sektorowe rady ds. Kompetencji - cz. 8Download this file (Pytania_odpowiedzi działanie 2.12 POWER Sektorowe Rady ds. Kompetencji - cz. 8_OST.pdf).pdf261 kB pobierz

 Dokumentacja działania
   Regulamin konkursuDownload this file (Regulamin konkursu_rady sektorowe_16052016.docx).docx170 kB pobierz
   Załącznik 1 Wykaz sektorów wraz z alokacją - obowiązuje od 4.05.2016Download this file (1_Zalacznik_1_Wykaz sektorów wraz z alokacją_DKW_4052016.docx).docx105 kB pobierz
   Załącznik 2 Karta weryfikacjiDownload this file (2_Zalacznik_2_karta_weryfikacji_26022016.doc).doc236 kB pobierz
   Załącznik 3 Karta oceny formalnejDownload this file (3_Zalacznik_3_karta_ocena_formalna_26022016.doc).doc282 kB pobierz
   Załącznik 4 Karta oceny merytorycznejDownload this file (4_Zalacznik_4_karta_ocena_merytoryczna_26022016.doc).doc270 kB pobierz
   Załącznik 5 Karta oceny strategicznejDownload this file (5_Zalacznik_5_karta_ocena_strategiczna-26022016.doc).doc250 kB pobierz
   Załącznik 6 Deklaracja poufności członka KOPDownload this file (6_Zalacznik_6_deklaracja_poufnosci_czl_KOP_26022016.doc).doc234 kB pobierz
   Załącznik 7 Deklaracja bezstronności PARPDownload this file (7_Załącznik_7_deklaracja_bezstronności_PARP_26022016.doc).doc236 kB pobierz
   Załącznik 8 Deklaracja bezstronności ekspertaDownload this file (8_Zalacznik_8_deklaracja_bezstronnosci_ekspert_26022016.doc).doc237 kB pobierz
   Załącznik 9 Deklaracja poufności obserwatorDownload this file (9_Zalacznik_9_deklaracja_poufnosci_obserwator_26022016.doc).doc233 kB pobierz
   Załącznik 10 Lista sprawdzajaca do wniosku o dofinansowanie PO WERDownload this file (Załącznik 10 Lista sprawdzajaca do wniosku o dofinansowanie PO WER.doc).doc196 kB pobierz
   Załącznik 11 Kryteria zatwierdzone przez KM POWERDownload this file (11_Zalacznik_11_kryteria_zatwierdzone_przez_ KM_POWER_31052016.docx).docx114 kB pobierz
   Załącznik 12 Oświadczenie o 5 latach doświadczeniaDownload this file (Załącznik 12 Oświadczenie o 5 latach doświadczenia.docx).docx98 kB pobierz
   Załącznik 13 Oświadczenie o zrzeszaniuDownload this file (Załącznik 13 Oświadczenie o zrzeszaniu.docx).docx97 kB pobierz
   Załącznik 14 Oświadczenie o doświadczeniuDownload this file (Załącznik 14 Oświadczenie o doświadczeniu.docx).docx97 kB pobierz
   Załącznik 15 Deklaracja współpracy - obowiązuje od 11.05.2016 r. Download this file (15_Załącznik 15 Deklaracja współpracy_29.04.2016_v2.docx).docx96 kB pobierz
   Załącznik 16 Oświadczenie Wnioskodawcy i Partnerów dotyczące personeluDownload this file (Załącznik 16 Oświadczenie Wnioskodawcy i Partnerów dotyczące zaangażowania personelu projektu.doc).doc117 kB pobierz
   Załącznik 17 Wzór CV Specjalisty ds. realizacji projektuDownload this file (Załącznik 17 Wzór CV Specjalisty ds. realizacji projektu.doc).doc136 kB pobierz
   Załącznik 18 Wzór CV Animatora działania RadyDownload this file (Załącznik 18 Wzór CV Animatora działania Rady.doc).doc133 kB pobierz
   Załącznik 19 Studium wykonalności radyDownload this file (Załącznik 19 Studium wykonalności rady.docx).docx94 kB pobierz
   Załącznik 20 Oświadczenie Wnioskodawcy i Partnerów dotyczące przedsięwzięćDownload this file (Załącznik 20 Oświadczenie Wnioskodawcy i Partnerów dotyczące zrealizowanych przedsięwzięć przez przedsiębiorców.docx).docx98 kB pobierz
   Załącznik 21 Wzór wniosku o dofinansowanieDownload this file (Załącznik 21 Wzór wniosku o dofinansowanie.doc).doc523 kB pobierz
   Załącznik 22 Wzór umowy - obowiązywał od 11.05.2016 r.Download this file (22_Zalacznik_22_wzor_umowy_rady_05052016_v2.docx).docx5301 kB pobierz
   Załącznik 23 EwaluacjaDownload this file (Załącznik 23 Ewaluacja.docx).docx131 kB pobierz
   Załącznik 24 Badania BKLDownload this file (Załącznik 24 Badania BKL.docx).docx98 kB pobierz
   Załącznik 25 Taryfikator PARPDownload this file (Załącznik 25 Taryfikator PARP.docx).docx102 kB pobierz
   Przykładowy katalog zadań/zakresów obowiązków personelu projektuDownload this file (Przykładowy katalog_ zadania personelu projektu_13052016.docx).docx65 kB pobierz

 Archiwum
   Załącznik 1 Wykaz sektorów wraz z alokacją - obowiązywał do 03.05.2016Download this file (1_Zalacznik_1_Wykaz sektorów wraz z alokacją_DKW_26022016.docx).docx105 kB pobierz
   Załącznik 15 Deklaracja współpracy - obowiązywał do 10.05.2016 r.Download this file (Załącznik 15 Deklaracja współpracy.docx).docx95 kB pobierz
   Załącznik 22 Wzór umowy - obowiązywał do 10.05.2016 r.Download this file (Załącznik 22 Wzór umowy.docx).docx5293 kB pobierz
   Regulamin konkursu - obowiązywał do 17.05.2016 r.Download this file (Regulamin konkursu_rady sektorowe_26022016.docx).docx171 kB pobierz
   Załącznik 11 Kryteria zatwierdzone przez KM POWER - obowiązywały do 17.05.2016 Download this file (Załącznik 11 Kryteria zatwierdzone przez  KM POWER.docx).docx114 kB pobierz
   Pytania i odpowiedzi działanie 2.12 POWER Sektorowe Rady ds. Kompetencji - cz. 2Download this file (Pytania i odpowiedzi działanie 2.12 POWER Sektorowe Rady ds. Kompetencji - 2 część 18.04.2016.pdf).pdf346 kB pobierz
   Pytania i odpowiedzi działanie 2.12 POWER Sektorowe rady ds. Kompetencji - cz. 4Download this file (Pytania_odpowiedzi działanie 2 12 POWER Sektorowe Rady ds  Kompetencji - cz  4.pdf).pdf262 kB pobierz
   Załącznik 11 Kryteria zatwierdzone przez KM POWER - obowiązywał do 30.05.2016 r.Download this file (11_Zalacznik_11_kryteria_zatwierdzone_przez_ KM_POWER_16052016.docx).docx114 kB pobierz