Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach 2.12 POWERDownload this file (ogłoszenie o konkursie sektorowe-rady-ds-kompetencji 20171027.pdf).pdf249 kB pobierz

 Najczęściej zadawane pytania
   FAQDownload this file (Pytanie-dotyczce-zasady-konkurencyjnoci.pdf).pdf213 kB pobierz

 Dokumentacja konkursowa
   Regulamin konkursu obowiązujący od 26.10.2017Download this file (Regulamin konkursu obowiązujący od 26.10.2017.docx).docx158 kB pobierz
   Przykładowe zadania obowiązków personelu projektuDownload this file (Przykładowy katalog  zadania personelu projektu.docx).docx67 kB pobierz
   Zał. 1 Wzór karty weryfikacji poprawności wnioskuDownload this file (Zał. 1 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku.docx).docx88 kB pobierz
   Zał. 2 Wzór karty oceny formalnejDownload this file (Zał. 2 Wzór karty oceny formalnej.doc).doc285 kB pobierz
   Zał. 3 Wzór karty oceny merytorycznejDownload this file (Zał. 3 Wzór karty oceny merytorycznej.docx).docx72 kB pobierz
   Zał. 4 Wzór deklaracji poufności dla członka KOPDownload this file (Zał. 4 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP.docx).docx57 kB pobierz
   Zał. 5 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronnościDownload this file (Zał. 5 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności.docx).docx60 kB pobierz
   Zał. 6 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronnościDownload this file (Zał. 6 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności.docx).docx65 kB pobierz
   Zał. 7 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOPDownload this file (Zał. 7 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP.docx).docx59 kB pobierz
   Zał. 8 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanieDownload this file (Zał. 8 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie.doc).doc109 kB pobierz
   Zał. 9 Kryteria zatwierdzone przez KM POWERDownload this file (Zał. 9 Kryteria zatwierdzone przez KM POWER.docx).docx107 kB pobierz
   Zał. 10 Oświadczenie 5 lat doświadczeniaDownload this file (Zał. 10 Kryteria_oświadczenie_5lat doświadczenia.docx).docx99 kB pobierz
   Zał. 11 Oświadczenie dotyczące zrzeszonych przedstawicieli s. motoryzacyjnegoDownload this file (Zał. 11_Kryteria_oświadczenie_zrzeszanie.docx).docx97 kB pobierz
   Zał. 12 Oświadczenie o doświadczeniu w realizacji działań Download this file (Zał. 12 Kryteria_oświadczenie_doświadczenie 1 z 4.docx).docx97 kB pobierz
   Zał. 13 Deklaracja współpracyDownload this file (Zał. 13 Deklaracja współpracy.docx).docx96 kB pobierz
   Zał. 14 Oświadczenie dotyczące zaangażowania personelu projektuDownload this file (Zał. 14 Wzor oswiadczenia_kluczowy_personel_merytoryczny.doc).doc118 kB pobierz
   Zał. 15 Wzor CV Specjalista ds. realizacji projektuDownload this file (Zał. 15 Wzor CV _Specjalista ds. realizacji projektu.doc).doc136 kB pobierz
   Zał. 16 Wzor CV Animator działania RadyDownload this file (Zał. 16 Wzor CV_Animator działania Rady.doc).doc135 kB pobierz
   Zał. 17 Studium wykonalności radyDownload this file (Zał. 17 Studium wykonalności rady.docx).docx94 kB pobierz
   Zał. 18 Wzor wniosku o dofinansowanie projektu POWERDownload this file (Zał. 18 Wzor wniosku o dofinansowanie projektu POWER.docx).docx106 kB pobierz
   Zał. 19 Wzor umowy o dofinansowanie projektuDownload this file (Zał. 19 Wzor umowy o dofinansowanie projektu.docx).docx5309 kB pobierz
   Zał. 20 Ewaluacja dzialalnosci radyDownload this file (Zał. 20 Ewaluacja dzialalnosci rady.docx).docx133 kB pobierz
   Zał. 21 Badanie BKLDownload this file (Zał. 21 Badanie BKL.docx).docx99 kB pobierz
    Zał. 22 Taryfikator PARP obowiązujący od 13.10.2017Download this file (Zał. 22 Taryfikator PARP_13102017.docx).docx97 kB pobierz
   Zał. 23 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacjeDownload this file (Zał. 23 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje.docx).docx58 kB pobierz
   Zał. 24 Zasady zabezpieczenia realizacji umowyDownload this file (Zał. 24 Zasady zabezpieczenia realizacji umowy.docx).docx123 kB pobierz

 Archiwum
   Zał. 22 Taryfikator PARP obowiązujący do 12.10.2017Download this file (Zał. 22 Taryfikator PARP.docx).docx97 kB pobierz
   Regulamin konkursu obowiązujący do 25.10.2017Download this file (Regulamin konkursu_rada motoryzacji.docx).docx158 kB pobierz