Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o naborze wniosków w konkursie - obowiązujące od 09.04.18Download this file (Ogłoszenie o naborze wniosków w konkursie w ramach działania 2.21 POWER - obowiązujące od 09.04.18.pdf).pdf412 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu Sukcesja w firmach rodzinnych - obowiązujący od 09.04.18 Download this file (Regulamin konkursu Sukcesja w firmach rodzinnych  - obowiązujący od 09.04.18.docx).docx328 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu
   Załącznik nr 8 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie POWERDownload this file (Zał. 8 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie.doc).doc125 kB pobierz
   Załącznik nr 9 Kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POWERDownload this file (Zał. 9 Kryteria zatwierdzone przez KM POWER.docx).docx47 kB pobierz
   Załącznik nr 10 Wzór oświadczenia wnioskodawcy i Partnerów Download this file (Zał. 10 Wzór oswiadczenia_dotyczącego skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji.doc).doc70 kB pobierz
   Załącznik nr 11 Minimalny zakres usługDownload this file (Zał. 11_Minimalny zakres usług.docx).docx64 kB pobierz
   Załącznik nr 11a Wzór CV trenera/doradcy/psychologaDownload this file (Zał. 11a Wzór CV_trenera_doradcy_psychologa.doc).doc113 kB pobierz
   Załącznik nr 11b Wzór karty pracy trenera/doradcy/psychologaDownload this file (Zał. 11b Wzór karty pracy trenera_doradcy_psychologa.docx).docx63 kB pobierz
   Załącznik nr 11c Oświadczenie o posiadaniu statusu MSPDownload this file (Zał. 11c Oświadczenie o posiadaniu statusu MSP.doc).doc100 kB pobierz
   Załącznik nr 12 Wzór Strategii sukcesjiDownload this file (Zał. 12 Wzór Strategii sukcesji.doc).doc104 kB pobierz
   Załącznik nr 13 Wzór umowy o dofinansowanie projektu Download this file (Zał. 13 Wzór umowy o dofinansowanie projektu.docx).docx975 kB pobierz
   Załącznik nr 14 Zestawienie standardów i cen rynkowych w zakresie wydatkówDownload this file (Zał. 14 Zestawienie_standardu_i_cen_rynkowych_w zakresie_najczęściej_finansowanych_wydatków_w_ramach_POWER_012018.docx).docx59 kB pobierz
   Załącznik nr 15 Zasady zabezpieczenia realizacji umowyDownload this file (Zał. 15 Zasady zabezpieczenia realizacji umowy.docx).docx78 kB pobierz
   Załącznik nr 16 Wzór wykaz doświadczeniaDownload this file (Zał. 16 Wzór_wykaz doswiadczenia.doc).doc74 kB pobierz
   Załącznik nr 17 Wzór oświadczenie o dysponowaniu zespołem ekspertówDownload this file (Zał. 17 Wzór oświadczenia o dysponowaniu zespołem ekspertów.doc).doc70 kB pobierz

 Archiwum
   Ogłoszenie o naborze wniosków w konkursie - obowiązujące do 08.04.18Download this file (Ogloszenie o konkursie.pdf).pdf402 kB pobierz
   Regulamin konkursu - obowiązujący do 08.04.18Download this file (Regulamin konkursu_sukcesja w firmach rodzinnych oraz zał 1-7.docx).docx362 kB pobierz