Prezentacja ze spotkania z wnioskodawcami
   Prezentacja ze spotkania z wnioskodawcamiDownload this file (Prezentacja ze spotkania z wnioskodawcami.pdf).pdf1261 kB pobierz

 Ogłoszenie
   Ogłoszenie o konkursieDownload this file (Ogłoszenie o konkursie.docx).docx26 kB pobierz

 Regulamin w wraz z załącznikami
   Regulamin konkursu obowiązujący od 31.08.2018Download this file (Regulamin konkursu_obowiązujący od 31.08.2018.docx).docx156 kB pobierz
   Załącznik 1 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Załącznik 1 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu_25062018.docx).docx65 kB pobierz
   Załącznik 2 – Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o Download this file (Załącznik 2  – Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu_25062018.docx).docx50 kB pobierz
   Załącznik 3 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOPDownload this file (Załącznik 3 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP_25062018.docx).docx48 kB pobierz
   Załącznik 4 – Wzór oświadczenia pracownika PARP o bezstronnościDownload this file (Załącznik 4 – Wzór oświadczenia pracownika PARP o bezstronności_25062018.docx).docx72 kB pobierz
   Załącznik 5 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronnościDownload this file (Załącznik 5 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności_25062018.docx).docx79 kB pobierz
   Załącznik 6 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w ...Download this file (Załącznik 6 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP_25062018.docx).docx48 kB pobierz
   Załącznik 7 - Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanieDownload this file (Załącznik 7 - Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie_25062018.doc).doc104 kB pobierz
   Załącznik 8 - Kryteria zatwierdzone przez KM POWERDownload this file (Załącznik 8 - Kryteria zatwierdzone przez KM POWER_RW_25062018.docx).docx52 kB pobierz
   Załącznik 9 - Proces udzielania wsparcia w projektachDownload this file (Załącznik 9 - Proces udzielania wsparcia w projektach_25062018.docx).docx58 kB pobierz
   Załącznik 10 - Wzór umowy z beneficjentemDownload this file (Załącznik 10 - Wzór umowy z beneficjentem_25062018.docx).docx918 kB pobierz
   Załącznik 11 - Zestawienie standardu i cen rynkowychDownload this file (Załącznik 11 - Zestawienie_standardu_i_cen rynkowych_25062018.docx).docx47 kB pobierz
   Załącznik 12 - Zasady przyjmowania, przechowywania oraz zwrotu zabezpieczeń w...Download this file (Załącznik 12 - Zasady przyjmowania, przechowywania oraz zwrotu zabezpieczeń w PARP_25062018.docx).docx71 kB pobierz
   Załącznik 13 - oświadczenie - wykaz zrealizowanych projektówDownload this file (Załącznik 13 - oświadczenie - wykaz zrealizowanych projektów_25062018.doc).doc68 kB pobierz
   Załącznik 14 - Rundy konkursoweDownload this file (Załącznik 14 - Rundy konkursowe_25062018.docx).docx51 kB pobierz
   Załącznik 15.1a - Rekomendacja Rady BudownictwaDownload this file (Zał.15.1a_Rekomendacja rady budownictwa_ost.doc).doc174 kB pobierz
   Załącznik 15.1b - Rekomendacja Rady FinanseDownload this file (Zał. 15.1b_Rekomendacja rady finanse_ost.pdf).pdf781 kB pobierz
   Załącznik 15.1c - Rekomendacja Rady TurystykiDownload this file (Zał.15.1c_Rekomendacja rada turystyki_ost.doc).doc129 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu obowiązujący do 19.08.2018Download this file (Regulamin_Rady wdrażanie_25062018.docx).docx161 kB pobierz
   Regulamin konkursu obowiązujący do 30.08.2018Download this file (Regulamin konkursu obowiązujący od 20.08.2018.docx).docx157 kB pobierz