Terminy naborów dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Numer i nazwa działania

Data ogłoszenia

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Alokacja

Działanie 2.2

Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

Doradztwo dla MMSP

2 sierpnia 2016 r.31 sierpnia 2016 r.

31 marca 2017 r.

3 000 000 zł

Zamówienia publiczne dla MŚP

 

I Ogłoszenie:
marzec 2017 r.

kwiecień 2017 r.

czerwiec 2017 r.

2 000 000,00 zł
(w tym dofinansowanie
1 800 000,00 zł)

II Ogłoszenie:
maj 2017 r.

czerwiec 2017 r.

wrzesień 2017 r.

20 000 000,00 zł
(w tym dofinansowanie
18 000 000,00 zł)

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstw

marzec 2017 r.kwiecień 2017 r.

czerwiec 2017 r.

50 000 000,00 zł
(w tym dofinansowanie
45 000 000,00 zł)

 

Szczegółowy harmonogram naborów na 2016 rok

Szczegółowy harmonogram naborów na 2017 rok