Numer i nazwa działania

Data ogłoszenia

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Alokacja

Działanie 2.2

Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

Doradztwo dla MMSP

2 sierpnia 2016 r. 31 sierpnia 2016 r.

31 marca 2017 r.

3 000 000 zł

Zamówienia publiczne dla MŚP

 

I Ogłoszenie:
31 marca 2017 r.

30 kwietnia 2017 r.

31 lipca 

18 sierpnia 2017 r.
2 000 000,00 zł
(w tym dofinansowanie
1 800 000,00 zł)

II Ogłoszenie:
30 maja 2017 r.

30 czerwca 2017 r.

29 września

6 października

2017 r.

20 000 000,00 zł
(w tym dofinansowanie
18 000 000,00 zł)

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstw

31 marca 2017 r. 30 kwietnia 2017 r.

29 września

31 października 2017 r.

50 000 000,00 zł
(w tym dofinansowanie
45 000 000,00 zł)

Działanie 2.12

Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych

Sektorowe Rady ds. Kompetencji

31 sierpnia 2017 r.

2 października 2017 r.

31 października 2017 r.

2 200 000,00 zł
(w tym dofinansowanie

2 200 000,00 zł)

 

Szczegółowy harmonogram naborów na 2016 rok

Szczegółowy harmonogram naborów na 2017 rok