Nowe technologie, automatyzacja, sztuczna inteligencja – w jaki sposób pracownicy przygotowują się do zmian na rynku pracy, a pracodawcy dostosowują strukturę organizacyjną firmy? Jak technologia zmieni rynek pracy – tym obszarom przyjrzał się Mckinsey w raporcie Skill shift: Automation and the future of the workforce.

 

Badaniu poddanych zostało pięć krajów europejskich – Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone. Eksperci przyjrzeli się wpływowi automatyzacji i nowoczesnych technologii w pięciu sektorach gospodarki: bankowość i ubezpieczenia, energetyka i górnictwo, służba zdrowia, produkcja i handel detaliczny.
Zdaniem ekspertów w ciągu 15 lat znaczenie automatyzacji i sztucznej inteligencji znacznie wzrośnie. Nowoczesne technologie oraz interakcja człowiek-maszyna przyniosą liczne korzyści w postaci wyższej produktywności, wzrostu PKB, lepszych wyników przedsiębiorstw, a także zmienią umiejętności wymagane od pracowników.

Według analityków Mckinsey w najbliższej dekadzie wzrośnie zapotrzebowanie na umiejętności managerskie. Firmy będą musiały dokonać istotnych zmian organizacyjnych, aby pozostać konkurencyjnymi. Blisko 20% firm, z 3000 przebadanych, twierdzi, iż na dzień dzisiejszy nie ma odpowiednio dostosowanej kadry pracowniczej do przeprowadzenia adaptacji w procesie automatyzacji i sztucznej inteligencji, a co trzecia obawia się, że zmiany te wpłyną niekorzystnie na ich wyniki finansowe. W odpowiedzi na wyzwania stojące przed firmami, przedsiębiorcy powinni coraz bardziej zacieśniać współpracę z edukacją oraz stowarzyszeniami. Wśród respondentów, tylko 37% wyraziło chęć współpracy na linii biznes-edukacja, z kolei 47% planuje przeprowadzić szkolenia wewnętrzne. W przebadanych krajach europejskich współpraca na styku biznesu ze stowarzyszeniami branżowymi odgrywa ważną rolę. Przykładem może być Rada ds. Bezpieczeństwa w Szwecji, finansowana przez firmy i związki zawodowe, które prowadzą osoby bezrobotne. Rada zapewnia tymczasowe wsparcie finansowe, przekwalifikowanie tak aby pomóc bezrobotnym znaleźć nowe miejsca pracy. W Polsce, w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców w kwietniu br. powołana została Rada Programowa ds. Kompetencji, której zadaniem jest zachęcanie organizacji do zrzeszania się w radach sektorowych oraz wdrażanie zaleceń w obszarze nauki i edukacji. Obecnie powołanych zostało siedem rad sektorowych.

W obliczu zmian firmy budując przyszłą kadrę pracowniczą będą musiały wziąć pod uwagę pięć głównych rodzajów działań: przekwalifikowanie, migrację pracowników, pozyskanie osób lub zespołów z wymaganymi kwalifikacjami, korzystanie z usług freelancerów i pracowników tymczasowych oraz redukcję zatrudnienia.