Logo Bilansu Kapitału Ludzkiego

Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) jeden z największych europejskich projektów badawczych w obszarze kompetencji, zatrudnienia i rynku pracy. Projekt realizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2009 roku.

Cele badania:

Bilans Kapitału Ludzkiego służy przede wszystkim:

 • Określeniu obszarów niedopasowania kompetencji i postaw posiadanych przez osoby w wieku produkcyjnym do potrzeb rynku pracy;
 • Określeniu sytuacji zawodowej i edukacyjnej Polaków;
 • Określeniu przedsiębiorczości i jej uwarunkowań,
 • a także
 • Dogłębnej analizie uwarunkowań zapotrzebowania na konkretną wiedzę, umiejętności i postawy wśród osób dorosłych oraz
 • Obserwacji rynku usługodawców działań rozwojowo-szkoleniowych.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną łącznie:

 • 3 edycje badań przekrojowych (badania sondażowe na dużych próbach), które dadzą ogólny wgląd w sytuację na rynku pracy oraz
 • po 2 edycje badań branżowych (łączone badania jakościowe i ilościowe), które dostarczą pogłębionych informacji dla następujących 3 sektorów: finanse, turystyka i IT.

Badania branżowe przeprowadzane są we współpracy z polskimi przedsiębiorcami i ekspertami sektorowych rad ds. kompetencji. Celem analizy jest zwiększenie wiedzy w zakresie zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje pracowników w poszczególnych sektorach polskiej gospodarki.

Wyniki badań Bilansu Kapitału Ludzkiego będą podstawą do formułowania rekomendacji pod adresem polityk publicznych w takich obszarach jak:

 • nauka i edukacja
 • rynek pracy
 • rozwój przedsiębiorczości

Z kolei, poszczególne edycje badania Bilans Kapitału Ludzkiego pozwolą monitorować zmiany w:

 • zapotrzebowaniu pracodawców na kompetencje i postawy osób dorosłych
 • dostępności pożądanych kompetencji i postaw wśród dorosłych Polaków oraz
 • sytuacji na rynku usług rozwojowo-szkoleniowych.

Dzięki obserwacji w ramach badań zapotrzebowania i dostępności kompetencji i określonych postaw możliwe będzie:

 • ustalenie jak duży jest poziom niedopasowania oczekiwań pracodawców od dostępnych wśród osób dorosłych kompetencji
 • określenie aktywności edukacyjnej dorosłych Polaków
 • analiza rynku szkoleniowego i dopasowania oferty do potrzeb pracodawców
 • dopasowanie oferty kierunków kształcenia instytucji edukacyjnych do potrzeb rynku pracy

 

KONTAKT:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Logo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel.: +48 22 432 89 96
fax: +48 22 432 84 41

 

Uniwersytet Jagielloński

Logo Uniwersytetu Jagielońskiego

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych

ul. Grodzka 52
31-007 Kraków
tel.: +48 12 663 17 92
fax: +48 12 663 17 92

 

 

Bilans Kapitału Ludzkiego - publikacje

 

Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) jest jednym z największych europejskich projektów badawczych w obszarze kompetencji, zatrudnienia i rynku pracy. BKL służy przede wszystkim określeniu obszarów niedopasowania kompetencji przez osoby w wieku produkcyjnym do potrzeb na rynku pracy. Wyniki badań będą podstawą do formułowania rekomendacji pod adresem polityk publicznych w takich obszarach jak: nauka i edukacja, rynek pracy, rozwój przedsiębiorczości.

Dowiedz się więcej o projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL)