Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.12 PO WER zaprasza do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu wraz z załącznikami w konkursie na realizację projektów mających na celu powołanie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji - konkurs nr POWR.02.12.00-IP.09-00-006/18.

 

Uwagi można zgłaszać w terminie od 21 do 28 września 2018 r.

Uwagi należy składać w wersji elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że załączniki o nr 1-9, 19-20 podlegają konsultacjom tylko w zakresie ich zgodności z dokumentami przekazanymi przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, w szczególności z „Minimalnym zakresem regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020", uchwałami Komitetu Monitorującego zatwierdzającymi kryteria wyboru projektów.


 Formularz zgłaszania uwag
   Formularz zgłaszania uwagDownload this file (Formularz zgłaszania uwag.xlsx).xlsx10 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu na radyDownload this file (Regulamin_III konkurs na rady_21092018.docx).docx148 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Zał. 1 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Zał. 1_Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu_21092018.docx).docx65 kB pobierz
   Zał. 2 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wnioskuDownload this file (Zał. 2_Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu_21092018.docx).docx50 kB pobierz
   Zał. 3 Wzór karta oceny strategicznejDownload this file (Zał. 3_Wzór_karta_ocena_strategiczna_21092018.doc).doc196 kB pobierz
   Zał. 4 Wzór deklaracji poufności dla członka KOPDownload this file (Zał. 4_Wzór deklaracji poufności dla członka KOP_21092018.docx).docx49 kB pobierz
   Zał. 5 Wzór oświadczenia pracownika PARP o bezstronnościDownload this file (Zał. 5_Wzór oświadczenia pracownika PARP o bezstronności_21092018.docx).docx73 kB pobierz
   Zał. 6 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronnościDownload this file (Zał. 6_Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności_21092018.docx).docx80 kB pobierz
   Zał. 7 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOPDownload this file (Zał. 7_Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP_21092018.docx).docx48 kB pobierz
   Zał. 8 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanieDownload this file (Zał. 8_Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie_21092018.doc).doc148 kB pobierz
   Zał. 9 Kryteria zatwierdzone przez KM POWERDownload this file (Zał. 9_Kryteria zatwierdzone przez KM POWER_21092018.docx).docx66 kB pobierz
   Zał. 10 Oświadczenie 5 lat doświadczeniaDownload this file (Zał. 10_ Kryteria_oświadczenie_5lat doświadczenia_21092018.docx).docx48 kB pobierz
   Zał. 11 Oświadczenie zrzeszanieDownload this file (Zał. 11 _Kryteria_oświadczenie_zrzeszanie_21092018.docx).docx49 kB pobierz
   Zał. 12 Oświadczenie doświadczenieDownload this file (Zał. 12_Kryteria_oświadczenie_doświadczenie 1 z 4_21092018.docx).docx46 kB pobierz
   Zał. 13 Wzór CV AnimatorDownload this file (Zał. 13_Wzor CV_Animator rady_21092018.doc).doc89 kB pobierz
   Zał. 14 Wzór CV osoba zarządzającaDownload this file (Zał. 14_ Wzor CV _osoba zarzadzajaca_21092018.doc).doc87 kB pobierz
   Zał. 15 Studium wykonalnościDownload this file (Zał. 15_studium wykonalności rady_21092018.docx).docx82 kB pobierz
   Zał. 16 Wzór umowy o dofinansowanie projektuDownload this file (Zał. 16 Wzór umowy z dof. projektu_rady_21092018.docx).docx903 kB pobierz
   Zał. 17 Ewaluacja działalnościDownload this file (Zał. 17_ Ewaluacja dzialalnosci rady_21092018.docx).docx77 kB pobierz
   Zał. 18 Opis Branżowego Bilansu Kapitału LudzkiegoDownload this file (Zał. 18_Opis Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego_21092018.docx).docx55 kB pobierz
   Zał. 19 Taryfikator PARPDownload this file (Zał. 19_Taryfikator PARP_21092018.docx).docx48 kB pobierz
   Zał. 20 Zasady przyjmowania, przechowywania oraz zwrotu zabezpieczeń w PARPDownload this file (Zał. 20_ Zasady przyjmowania, przechowywania oraz zwrotu zabezpieczeń w PARP_21092018.docx).docx71 kB pobierz