Rozwój robotyki, IoT, sztucznej inteligencji oraz uczenia się maszynowego całkowicie zmienia charakter i sposób pracy wśród Milenialsów, którzy obawiają się o swoją przyszłość na rynku pracy – wynika z siódmej edycji badania przeprowadzonego przez Deloitte „Deloitte Millenial Survey”. 

Głębokie zmiany w biznesie i społeczeństwie wywołane czwartą rewolucją przemysłową zaburzyły poczucie stabilizacji w Milenialsach. Coraz więcej z nich sygnalizuje potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa. 

Młode pokolenie wchodzące na rynek pracy jest bardzo wyczulone na szeroko pojętą rolę biznesu w społeczeństwie. 83% Millenialsów uznaje, że miara sukcesu przedsiębiorstwa powinna wykraczać poza wyniki finansowe, z kolei priorytetami biznesu powinno być tworzenie miejsc pracy, innowacje, poprawa jakości życia osobistego i zawodowego pracowników oraz wywieranie dobrego wpływu na społeczeństwo i środowisko.

 Grafika pokazuje najważniejsze niezbędne umiejętności warunkujące długoterminowy sukces pokolenia Y: umiejętności interpersonalne 36%, Pewność siebie i motywacja – 35%, Etyka i uczciwość – 33%.

Najmłodsze pokolenie Y (urodzone między 1998-1999r.) twierdzi, iż na rynku brakuje liderów od których mogliby się uczyć. Najmłodsi Milenialsi uważają, że biznes powinien opierać się na odpowiedzialnym tworzeniu produktów, dbałości o pracowników i społeczność lokalną równie mocno, co dbaniu o wynik finansowy. Brak takiego podejścia w firmach powoduje utratę lojalności ze strony młodych pracowników. 

W porównaniu do ubiegłorocznego badania, widać wyraźny spadek poziomu lojalności do miejsca pracy – zaledwie 43% respondentów z pokolenia Y przewiduje, że zmienią prace w ciągu dwóch lat, zaledwie 28% chciałoby utrzymać się w obecnym miejscu zatrudnienia powyżej 5 lat. Wśród najmłodszej grupy badanych lojalność jest jeszcze mniejsza, aż 61% z nich twierdzi, że gdyby miało wybór, zmieniłoby obecną pracę w ciągu 2 lat. To co ma szansę zatrzymać młodych pracowników to różnorodność i elastyczny czas pracy, z kolei dobre wynagrodzenie i pozytywna kultura organizacji przyciąga. Czego oczekują od przyszłego pracodawcy? W dobie czwartej rewolucji przemysłowej to rozwój umiejętności miękkich potrzebnych do osiągniecia sukcesu – kreatywność i umiejętności interpersonalne. 

Więcej informacji

(Deloitte/PARP)