17 maja w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie z przedstawicielami siedmiu Rad Sektorowych ds. Kompetencji. Spotkanie otworzyli zastępca prezes PARP. Nina Dobrzyńska i dyrektor Zbigniew Wojciechowski z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Dyskusja toczyła się wokół spraw związanych z rolą i zadaniami Rady Programowej w kontekście działalności Rad Sektorowych, komunikacją pomiędzy Radami Sektorowymi oraz Radą Programową.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przedstawili kwestie związane ze wsparciem internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, w kontekście kwalifikacji potrzebnych przedsiębiorcom zajmującym się eksportem. W związku z tym działaniem MPiT przeprowadza ankietę. Jej wyniki mogą przyczynić się do lepszego dopasowania kierunków studiów, szkoleń do potrzeb przedsiębiorców prowadzących bądź planujących ekspansję zagraniczną. 

Sektorowe Rady ds. Kompetencji umożliwiają przedsiębiorcom oddziaływanie na usługi edukacyjne – na to, czego i jak uczą polskie szkoły, uczelnie, instytucje szkoleniowe. Ich celem jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki, powiązane ze zwiększeniem dopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb przedsiębiorców oraz lepsze dopasowanie kompetencji pracobiorców do potrzeb pracodawców. 

Aktualnie funkcjonuje siedem rad ds. kompetencji. Są to: zdrowie i opieka społeczna, budownictwo, finanse, turystyka, moda i innowacyjne tekstylia, informatyka, motoryzacja. Kolejne ogłoszenie konkursu na przyszłe rady planowane jest na przełomie III i IV kwartału. 

IMG 2740