W obliczu cyfryzacji i automatyzacji oraz innych procesów sektor finansowy stoi przed wieloma wyzwaniami. W perspektywie 3 do 5 lat działania te będą w znaczącym stopniu wpływać na zmiany w sektorze. O tym jakich zmian możemy się spodziewać w niedalekiej przyszłości  i jak się do nich przygotować dyskutowano podczas konferencji poświęconej promocji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego w Sektorze Finansowym, które odbyło się 25 września w Poznaniu.

Proces konsolidacyjny sektora, automatyzacja czy też cyfryzacja generuje innego rodzaju wyzwania, na które instytucje muszą odpowiedzieć, tak by móc efektywnie działać i rozwijać się mimo zmian warunków zewnętrznych. Eksperci PARP, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego przyjrzeli się bliżej nadchodzącym zmianom. Co do jednego wszyscy byli zgodni: ryzyko jest nieodłącznym elementem bankowości. Przyszłą rywalizację będą wygrywać duzi gracze, czyli instytucje, które korzystając z efektów skali, dokonają optymalizacji prowadzonej działalności. Wszystko to przyczyni się do kontynuacji obserwowanych od kilku lat procesów konsolidacyjnych we wszystkich branżach sektora finansowego, które przełożą się na spadek zapotrzebowania - pracowników front office oraz back office. Dodatkowo stale rośnie konieczność przemodelowania działalności pod wpływem rozwoju sztucznej inteligencji, cyfryzacji i robotyzacji. Wynika to zarówno z presji ze strony innowacyjnych firm technologicznych - fintechów, jak też ze zmian oczekiwań samych klientów. Zmiany technologiczne obejmują pełne spektrum działalności instytucji: od sposobów kontaktu z klientem po możliwości analizy posiadanych zasobów danych. Rywalizacja o wartościowych pracowników będzie dla instytucji sektora finansowego coraz trudniejsza. Z kolei korzystna dla pracowników sytuacja na rynku pracy pokrywa się w czasie z wchodzeniem w okres aktywności zawodowej millenialsów, czyli pokolenia, które przez wielu ekspertów określane jest jako szczególnie wymagające, jeśli chodzi o oczekiwania względem miejsca pracy. W tym kontekście, analizowanie i odpowiednie projektowanie doświadczeń pracownika stanie się w kolejnych latach co najmniej równie ważne, jak analogiczne działania ukierunkowane na kształtowanie doświadczeń klientów.

 Prezentacja Branżowego Badania Bilansu Kapitału Ludzkiego w sektorze finansowym Prezentacja Branżowego Badania Bilansu Kapitału Ludzkiego w sektorze finansowym 2 Prezentacja Branżowego Badania Bilansu Kapitału Ludzkiego w sektorze finansowym 3

W obliczu nadchodzących zmian zasadnym wydaje się coraz szersze angażowanie się instytucji finansowych w działania mające na celu pozytywną zmianę, np. poprzez projekty podnoszące świadomość ekonomiczną społeczeństwa. Podczas dyskusji uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że instytucje finansowe potrzebują takich specjalistów, którzy będą potrafili przetłumaczyć język techniczny na język prosty.

Zaangażowanie instytucji finansowych w działania z obszaru społecznej odpowiedzialności wymaga wcześniejszego tworzenia optymalnych strategii i zatrudnienia specjalistów, mogących projektować i wdrażać projekty z zakresu CSR. Z drugiej strony już teraz instytucje finansowe wprowadzają na rynek i edukują młode pokolenie poprzez pokazywanie dobrych praktyk. Jednym z projektów jest projekt „Bakcyl” czyli Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży, który jest przykładem społecznie odpowiedzialnego współdziałania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Opiera się na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów wolontariuszy. Do projektu są zaproszone firmy i instytucje spoza sektora bankowego. W 2014 r. BAKCYL został laureatem Konkursu Liderów Świata Bankowości w kategorii społecznej odpowiedzialności biznesu. Nieuchronnym staje się fakt, że sektor finansowy w niedalekiej przyszłości będzie konkurował o pracowników z innymi sektorami oraz mocno rozwijającym się w Polsce sektorem tzw. usług wspólnych.

Po prezentacji wyników badania, uczestnicy spotkania wzięli udział dyskusji podczas której dzieli się swoimi doświadczeniami m.in. w zakresie działań CSR-owych w instytucjach finansowych, edukacji w obszarze cyfryzacji i podejścia społeczeństwa oraz zachęt które powinny stosować instytucje finansowe aby zatrudnić absolwentów szkół wyższych.