Utworzono: 14 czerwca 2018

Zapraszamy na pierwszy, z cyklu sześciu, warsztatów konsultacyjnych mających na celu wypracowanie ostatecznego kształtu „Standardu uniwersalnych kompetencji menadżerskich”.

Utworzono: 11 maja 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wprowadzeniu następującej zmiany do Regulaminu konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-003/18 "Akademia Menadżera MŚP": Wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie.

więcej

Utworzono: 16 kwietnia 2018

Przypominamy o możliwości zadawania pytań pisemnych przez potencjalnych Wnioskodawców dotyczących naboru w ramach konkursu Akademia Menadżera MŚP w działaniu 2.21. „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach”. Jednocześnie informuje, że pytania zadane przez potencjalnych Wnioskodawców do dnia 7 maja br. (poniedziałek) uzyskają odpowiedź. 

więcej

Utworzono: 16 kwietnia 2018

W związku z ogłoszonym konkursem „Akademia Menadżera MŚP” na wybór projektów oferujących wsparcie dla właścicieli i kadry menadżerskiej przedsiębiorstw (Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach), eksperci PARP będą odpowiadać na Państwa pytania związane z przygotowaniem projektów i procedurą konkursową. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z osobami, które opracowały zasady konkursu i na co dzień zajmują się wdrażaniem projektów.

więcej