Utworzono: 6 czerwca 2016

W związku ze zbliżającym się ostatecznym terminem składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-001/16 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że pytania zadane przez potencjalnych Wnioskodawców do dnia 9 czerwca br. (czwartek) uzyskają odpowiedź. W przypadku pytań zadanych po 9 czerwca br, PARP zastrzega sobie możliwość nie udzielenia odpowiedzi przed ostatecznym terminem składania wniosków.

więcej

Utworzono: 3 czerwca 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż zmianie uległ Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój na 2016 rok.

więcej

Utworzono: 31 maja 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wprowadzeniu następującej zmiany do dokumentacji konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-001/16:

więcej

Utworzono: 18 maja 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wprowadzeniu następujących zmian do dokumentacji konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-001/16:

więcej

Utworzono: 16 maja 2016

 

więcej

Utworzono: 11 maja 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o następujących zmianach w dokumentacji dot. konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-001/16.

więcej

Utworzono: 4 maja 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zmianie treści Załącznika nr 1 do Regulaminu konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-001/16
Obowiązujący termin składania wniosków nie uległ zmianie : 30 marca 2016 r. – 31 maja 2016 r.

więcej