Utworzono: 13 września 2017

Data rozpoczęcia realizacji projektu Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym

Zgodnie z kryterium dostępu „Data rozpoczęcia realizacji projektu nie jest późniejsza niż 3 miesiące od ostatecznego terminu składania wniosków dla konkursu”. Jednakże Instytucja Pośrednicząca planuje podpisanie umowy o dofinansowanie projektu mającego na celu powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym do końca 2017 r., dlatego też rekomenduje się wskazywanie we wniosku o dofinansowanie projektu jako termin rozpoczęcia realizacji projektu styczeń 2018 r.

więcej

Utworzono: 6 czerwca 2016

W związku ze zbliżającym się ostatecznym terminem składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-001/16 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że pytania zadane przez potencjalnych Wnioskodawców do dnia 9 czerwca br. (czwartek) uzyskają odpowiedź. W przypadku pytań zadanych po 9 czerwca br, PARP zastrzega sobie możliwość nie udzielenia odpowiedzi przed ostatecznym terminem składania wniosków.

więcej

Utworzono: 3 czerwca 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż zmianie uległ Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój na 2016 rok.

więcej

Utworzono: 31 maja 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wprowadzeniu następującej zmiany do dokumentacji konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-001/16:

więcej

Utworzono: 18 maja 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wprowadzeniu następujących zmian do dokumentacji konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-001/16:

więcej

Utworzono: 16 maja 2016

 

więcej

Utworzono: 11 maja 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o następujących zmianach w dokumentacji dot. konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-001/16.

więcej