Utworzono: 4 maja 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zmianie treści Załącznika nr 1 do Regulaminu konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-001/16
Obowiązujący termin składania wniosków nie uległ zmianie : 30 marca 2016 r. – 31 maja 2016 r.

więcej

Utworzono: 17 marca 2016

W związku z trwającym naborem wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych", eksperci PARP będą odpowiadać na Państwa pytania związane z przygotowaniem projektów i procedurą konkursową. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z osobami, które opracowały zasady konkursu i na co dzień zajmują się wdrażaniem projektów.

więcej

Utworzono: 17 marca 2016

„Data rozpoczęcia realizacji projektu nie jest późniejsza niż 9 miesięcy od ostatecznego terminu składania wniosków dla konkursu." Z uwagi na konieczność przyspieszenia rozpoczęcia wdrażania finansowanych w ramach Działania 2.12. PO WER projektów dotyczących powołania i funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji, Instytucja Pośrednicząca rekomenduje wskazywanie jako terminu rozpoczęcia realizacji projektu miesiąca września 2016 roku.