Utworzono: 24 maja 2016

Zgodnie z zapisami Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów, PARP przedstawia Listę wszystkich Członków KOP w ramach Działania 2.2 PO WER, pt.: „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", nr POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16, typ projektu 1.

więcej

Utworzono: 23 maja 2016

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 23 grudnia 2015 r. ogłaszającego konkurs ramach Działania 2.2 PO WER, pt.: „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", nr POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16, typ projektu 1, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 39 poprawnych formalnie wniosków. Rekomendację KOP do dofinansowania otrzymały 32 projekty.

więcej

Utworzono: 14 kwietnia 2016

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 23 grudnia 2015 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 12 kwietnia 2016 r. zakończono ocenę formalną
62 wniosków o dofinansowanie projektu (liczba ta nie zawiera wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia), złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16, ogłoszony w ramach Działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

więcej

Utworzono: 10 marca 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia procedurę dotycząca składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 2.2 PO WER za pomocą ePUAP.

więcej

Utworzono: 9 marca 2016

W związku ze zgodą wyrażona przez IZ PO WER na zmianę terminu ogłoszenia konkursu oraz terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr 3, (Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku), z III kwartału na II kwartał 2016 roku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, informuje o zmianie terminu naboru wniosków. Obecnie planowany termin naboru wniosków to czerwiec 2016 r.

więcej

Utworzono: 4 marca 2016

W związku z wprowadzeniem przez IZ zmian do minimalnego wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020, dokonano zaktualizowania wzoru umowy o dofinansowanie (umowy standardowej), stanowiącej Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu „Wsparcie zarządzania strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorców" nr POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16.

Utworzono: 2 marca 2016

W związku ze zgodą wyrażona przez IZ PO WER na zmianę terminu ogłoszenia konkursu oraz terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr 3, (Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku), z III kwartału na II kwartał 2016 roku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, informuje o zmianie terminu naboru wniosków. Obecnie planowany termin naboru wniosków to maj 2016 r.