Utworzono: 24 maja 2016

Zgodnie z zapisami Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów, PARP przedstawia Listę wszystkich Członków KOP w ramach Działania 2.2 PO WER, pt.: „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", nr POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16, typ projektu 1.

więcej

Utworzono: 23 maja 2016

Prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dla działania 2.2 POWER konkurs 2/2016

więcej

Utworzono: 10 marca 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia procedurę dotycząca składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 2.2 PO WER za pomocą ePUAP.

więcej

Utworzono: 9 marca 2016

W związku ze zgodą wyrażona przez IZ PO WER na zmianę terminu ogłoszenia konkursu oraz terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr 3, (Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku), z III kwartału na II kwartał 2016 roku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, informuje o zmianie terminu naboru wniosków. Obecnie planowany termin naboru wniosków to czerwiec 2016 r.

więcej

Utworzono: 4 marca 2016

W związku z wprowadzeniem przez IZ zmian do minimalnego wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020, dokonano zaktualizowania wzoru umowy o dofinansowanie (umowy standardowej), stanowiącej Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu „Wsparcie zarządzania strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorców" nr POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16.

Utworzono: 2 marca 2016

W związku ze zgodą wyrażona przez IZ PO WER na zmianę terminu ogłoszenia konkursu oraz terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr 3, (Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku), z III kwartału na II kwartał 2016 roku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, informuje o zmianie terminu naboru wniosków. Obecnie planowany termin naboru wniosków to maj 2016 r.

Utworzono: 22 lutego 2016

Obowiązujący termin składania wniosków : 15 marca 2016 r.

więcej