Utworzono: 1 lutego 2016

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) dysponuje, zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę lub umowę o współpracy, personelem merytorycznym (trenerzy/doradcy) posiadającymi udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub doradztwa z obszaru prawa zamówień publicznych dla przedsiębiorców.

więcej

Utworzono: 1 lutego 2016

Podrozdziału 5.7 Regulaminu konkursu w zakresie wskaźników w projekcie wskazanych poniżej:

więcej

Utworzono: 1 lutego 2016

Data rozpoczęcia realizacji projektu nie jest późniejsza niż 9 miesięcy od ostatecznego terminu składania wniosków dla konkursu.

więcej