Utworzono: 12 lutego 2016

PIERWOTNE BRZMIENIE:

Komunikat w zakresie interpretacji sposobu oceny kryterium dostępu nr 12
Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) dysponuje, zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę lub umowę o współpracy, personelem merytorycznym (trenerzy/doradcy) posiadającymi udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub doradztwa z obszaru prawa zamówień publicznych dla przedsiębiorców.

W przypadku trenerów wymagane jest posiadanie wypracowanych, co najmniej 320 godzin szkoleniowych w okresie 3 lat przed terminem złożenia wniosku z obszaru prawa zamówień publicznych dla przedsiębiorców. W przypadku doradców wymagane jest posiadanie wypracowanych, co najmniej 320 godzin doradczych w okresie 3 lat przed terminem złożenia wniosku z obszaru prawa zamówień publicznych dla przedsiębiorców. W przypadku łączenia funkcji trenera i doradcy przez jedną osobę, wymagane jest posiadanie wymaganego doświadczenia zarówno w odniesieniu do trenera, jak i doradcy.

więcej

Utworzono: 12 lutego 2016

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości wykazywania w potencjale kadrowym osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie stosunku cywilnoprawnego, pojawiającymi się w trakcie dyżuru eksperckiego oraz w trakcie spotkania, które odbyło się dnia 21 stycznia br., PARP informuje:

więcej

Utworzono: 1 lutego 2016

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) dysponuje, zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę lub umowę o współpracy, personelem merytorycznym (trenerzy/doradcy) posiadającymi udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub doradztwa z obszaru prawa zamówień publicznych dla przedsiębiorców.

więcej

Utworzono: 1 lutego 2016

Podrozdziału 5.7 Regulaminu konkursu w zakresie wskaźników w projekcie wskazanych poniżej:

więcej

Utworzono: 1 lutego 2016

Data rozpoczęcia realizacji projektu nie jest późniejsza niż 9 miesięcy od ostatecznego terminu składania wniosków dla konkursu.

więcej