W ramach IV rundy konkursowej trwającej w okresie 1-31 grudnia br., złożony został jeden wniosek o dofinansowanie przez Wnioskodawcę Pro-Development Sp. z o.o. o tytule „Doradztwo w zakresie przygotowania oferty do przedsięwzięcia „Rewitalizacja i przebudowa obiektów na Terenie Centralnym BIS" realizowanego w partnerstwie publiczno-prywatnym". Kwota dofinansowania złożonego wniosku wynosi: 386 100,00 PLN.

Jednocześnie PARP uruchomiła kolejną rundę konkursową, która trwać będzie do 31 stycznia br. do godz. 16:00.