W ramach VII ostatniej rundy konkursowej, trwającej w okresie od 1 do 31 marca br., złożony został jeden wniosek o dofinansowanie przez Wnioskodawcę Qenergy Sp. z o.o. o tytule „Szkolenia i doradztwo przygotowawcze do projektu PPP”. Kwota dofinansowania złożonego wniosku wynosi: 347 875,00 PLN.