W ramach V rundy konkursowej trwającej w okresie 1 stycznia br. – do 31 stycznia br. nie złożono wniosków o dofinansowanie. PARP uruchomiła kolejną rundę konkursową, która trwać będzie do 28 lutego br., do godz. 16:00.