Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.2 POWER zaprasza do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami na realizację projektów w ramach wsparcia zarządzania strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Uwagi można zgłaszać w terminie od 7 marca 2017 r. do 17 marca 2017 r.

Uwagi należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza.

Informujemy, że załączniki o nr 1-9, 14-15 nie podlegają konsultacjom w zakresie ich zgodności z dokumentami wskazanymi przez Instytucję Pośredniczącą PO WER, w szczególności z przekazanymi przez Ministerstwo Rozwoju jako obowiązujące, w szczególności z „Minimalnym zakresem regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" oraz uchwałą Komitetu Monitorującego z dnia 14 września 2016 roku, zatwierdzającą ogólne kryteria wyboru projektów konkursowych oraz kryteria dostępu w przedmiotowym konkursie.

W ramach konsultacji społecznych zapisów Regulaminu konkursu, 17 marca 2017 r. o godz. 12:30, w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przy ul. Pańskiej 81/83 odbędzie się spotkanie warsztatowe, mające na celu omówienie merytorycznych założeń realizacji projektu. Uwagi, propozycje zmian zgłoszone w trakcie spotkania oraz za pośrednictwem formularza zostaną przeanalizowane przez PARP i ewentualnie uwzględnione w ostatecznej wersji Regulaminu konkursu.

Osoby zainteresowane  prosimy o przysłanie potwierdzenia udziału w spotkaniu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 15 marca 2017 r.