Utworzono: 26 listopada 2017

 Listy projektów w ramach konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-002/17
   Lista projektów rekomendowanych do udzielenia dofinansowaniaDownload this file (Lista projektów rekomendowanych do udzielenia dofinansowania.pdf).pdf341 kB pobierz
   Decyzja Prezesa PARPDownload this file (Decyzja Prezesa PARP.PDF).PDF227 kB pobierz

 Listy projektów w ramach konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-001/16
   Lista projektów rekomendowanych do udzielenia dofinansowaniaDownload this file (Lista projektów po ocenie strategicznej 2.12 PO WER.pdf).pdf246 kB pobierz
   Decyzja Prezesa PARPDownload this file (45 - Decyzja Prezesa PARP.pdf).pdf523 kB pobierz
   Lista wniosków o dofinansowanie zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznejDownload this file (Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznejstrategicznej.pdf).pdf284 kB pobierz
   Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznejDownload this file (Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej 12016..pdf).pdf242 kB pobierz
Utworzono: 11 października 2016

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-001/16, Działanie 2.12 PO WER 2014-2020 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych", poniżej opublikowana została lista wniosków po ocenie strategicznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do przyznania dofinansowania oraz rekomendowanymi kwotami dofinansowania wraz z Decyzją Zastępcy Prezesa PARP nr 45/2016 z dnia 7-07-2016 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów w PARP.

więcej

Utworzono: 9 września 2016

Do etapu oceny strategicznej w ramach Konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-001/16 Działania 2.12 PO WER „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych" zostało zakwalifikowanych 8 wniosków o dofinasowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 15 954 147,56 PLN. Wnioski te na etapie oceny merytorycznej uzyskały od każdego z oceniających bezwarunkowo minimum 60% punktów w każdej części oceny oraz spełniają wszystkie kryteria dostępu, które były oceniane na etapie oceny merytorycznej oraz kryteria horyzontalne.

więcej

Utworzono: 26 lipca 2016

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanej do oceny merytorycznej. Działanie 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych". Konkurs nr POWR.02.12.00-IP.09-00-001/16.11 wniosków opiewających na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 23 677 465,36 PLN, zostało ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej i zostało skierowanych do oceny merytorycznej.

więcej