W związku z otrzymanym protestem, dotyczącym oceny merytorycznej przeprowadzonej w ramach konkursu POWR.02.02.00-IP.09-00-003/16, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 3, zmianie uległa lista rankingowa złożonych wniosków o dofinansowanie.

W związku z otrzymanym protestem, dotyczącym oceny merytorycznej przeprowadzonej w ramach konkursu POWR.02.02.00-IP.09-00-003/16, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 3, zmianie uległa lista rankingowa złożonych wniosków o dofinansowanie.