Utworzono: 30 maja 2016

10 wniosków opiewających na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 6 275 347,97 PLN, zostało ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej i zostało skierowanych do oceny merytorycznej.

więcej