Informujemy, że 66 wniosków opiewających na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 78 131 144,87 PLN, zostało ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej i zostało skierowanych do oceny merytorycznej.