21 wniosków opiewających na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 36 493 776,04 PLN zostało ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej i zostało skierowanych do oceny merytorycznej. Pisma informujące o negatywnym wyniku oceny formalnej pozostałych wniosków zostały przesłane do Wnioskodawców w dniu dzisiejszym.

 

   Lista projektówDownload this file (Podsumowanie_oceny_formalnej_do_publikacji_www.pdf).pdf287 kB pobierz