9 wniosków opiewających na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 5 874 294,52 PLN, zostało ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej i zostało skierowanych do oceny merytorycznej.