Utworzono: 16 grudnia 2015

Partnerstwo publiczno-prywatne

PPP to szansa dla Twojej firmy na realizację interesujących zleceń i inwestycji.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Dane gromadzone i przetwarzane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

Dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na przesłane pytania.

Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w regulaminie ochrony danych osobowych.

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera PARP

Zamknij

Szkolenia z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

 

Parkingi, aquaparki, domy komunalne, obiekty sportowe, kulturalne lub edukacyjne, placówki służby zdrowia, miejskie centra przesiadkowe, wiaty oraz inne elementy infrastruktury transportowej – to tylko niektóre przykłady przedsięwzięć nadających się do zrealizowania w formule PPP. Dla Twojej firmy współpraca z partnerem publicznym może być opłacalna pod wieloma względami. Masz gwarantowany zwrot nakładów, pewność zysku w długiej perspektywie, możliwość przetestowania innowacyjnego rozwiązania, zyskujesz też prestiż i reputację.

Chcesz zrealizować inwestycję wspólnie z urzędem gminy, szkołą, szpitalem lub inną instytucją publiczną, ale nie wiesz, jak to zrobić? Potrzebujesz specjalistycznej wiedzy na temat PPP? Zgłoś się na szkolenia organizowane przez Wykonawców realizujących projekty "Partnerstwo publiczno-prywatne dla MMSP".

Utworzono: 23 czerwca 2015

W Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój są obecnie prowadzone najbardziej zaawansowane prace związane z uruchamianiem poszczególnych instrumentów wsparcia. Budżet programu wynosi 4,69 mld euro. 13 stycznia 2015 zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a PARP, w którym agencja została wskazana jako Instytucja Pośrednicząca dla programu.

PARP będzie odpowiedzialna za realizację następujących działań w ramach II osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji:

Działanie 2.11 Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji

Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych

Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

Działanie 2.3 Zapewnienie jakości i dostępności usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników

Łączna kwota środków przeznaczonych na finansowanie powierzonych działań wynosi 100 400 360 euro. W ramach powierzonej funkcji Instytucji Pośredniczącej PARP będzie odpowiedzialna m.in. za dokonanie wyboru projektów, zawarcie i rozliczenie umów z beneficjentami, monitorowanie realizacji projektów i ich kontrolę, a także proces poświadczania wydatków, ewaluację realizowanych zadań oraz prowadzenie polityki informacyjno-promocyjnej w obszarze realizowanych Działań PO WER.


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekty:

 • „Pomoc techniczna POWER dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rok 2015".
 • „Pomoc techniczna POWER dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rok 2016".

 

 

Utworzono: 23 czerwca 2015

Zamówienia publiczne dla MŚP!

Specjalistyczne działania szkoleniowe i doradcze skierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, dotyczące rynku krajowych i zagranicznych zamówień publicznych lub zamówień publicznych organizacji międzynarodowych.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

[No form id or name provided!]

Zgadzam się z
warunkami usługi

Dane gromadzone i przetwarzane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

Dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na przesłane pytania.

Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w regulaminie ochrony danych osobowych.

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera PARP

Zamknij

Nowy konkurs w 2018 r.

 

Nowy konkurs ma na celu uzupełnienie wsparcia dla przedsiębiorstw z województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego. W tym celu wybrany zostanie jeden wykonawca, który zaoferuje:

 • Zorganizowanie i prowadzenie działań doradczych (bez komponentu szkoleniowego) z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce skierowanych do przedsiębiorców sektora MMSP (i ich pracowników). W ramach świadczonego doradztwa przedsiębiorcy m.in. otrzymają wsparcie doradcze w zakresie przygotowywania i składania ofert przetargowych, weryfikacji spełniania warunków, poszukiwania konsorcjantów, którzy razem spełniają warunki postępowania,
 • Przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce skierowanych do przedsiębiorców sektora MMSP (i ich pracowników),
 • Przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych, połączonych z formą warsztatową z zakresu przygotowania przedsiębiorców sektora MMSP do wykorzystywania instrumentów e-zamówień (działanie obligatoryjne w momencie wejście w życie przepisów i procedur umożliwiających stosowanie e-zamówień),
 • Monitorowanie udziału przedsiębiorstw objętych projektem w rynku zamówień publicznych w Polsce.

Rynek krajowy

 

Skuteczne ubieganie się o zamówienia publiczne to istotny element budowania przewagi konkurencyjnej firmy. Warunkiem sukcesu jest posiadanie niezbędnych kompetencji przez Ciebie i Twoich pracowników.

Szkolenia, warsztaty, doradztwo w przygotowywaniu i składaniu ofert przetargowych bądź pomoc w weryfikacji spełniania warunków są prowadzone w 5 makroregionach. Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w działaniach szkoleniowo-doradczych uzyskasz bezpośrednio u Wykonawców wybranych w otwartym konkursie:

Rynek zagraniczny

 

Polska jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. Banku Światowego, Sojuszu Północnoatlantyckiego, Organizacji Narodów Zjednoczonych czy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Nasi przedsiębiorcy mogą brać udział w procedurach zamówień publicznych ogłaszanych przez te organizacje. To duży rynek, którego wartość szacuje się na ok. 50 mld dolarów rocznie. Chociaż procedury przetargowe organizacji międzynarodowych nie są bardziej skomplikowane od polskiej Ustawy PZP, to wymagają szczegółowej wiedzy o procedurach, znajomości języków obcych i zdolności do współpracy w ramach międzynarodowych konsorcjów przetargowych. Udział w procedurze powinna poprzedzić dokładna analiza możliwości biznesowych Twojej firmy. Czy warto? Oczywiście, gdyż ewentualny sukces przyspieszy umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa, a dzięki temu otworzą się nowe perspektywy rozwoju biznesu.

PARP wybrała wykonawcę projektu szkoleniowo-doradczego. Projekt jest skierowany do przedstawicieli MMŚP w zakresie międzynarodowych zamówień publicznych. Jego odbiorcami będą przedsiębiorcy (i ich pracownicy) z sektora MMŚP mający siedzibę na terenie Polski, zainteresowani aktywnym uczestnictwem w rynku zagranicznych zamówień publicznych lub zamówieniach publicznych organizacji międzynarodowych.

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w działaniach szkoleniowo-doradczych uzyskasz bezpośrednio u wykonawcy: Wielkopolska Grupa Prawnicza, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 618501233

W ramach projektu:

 • prowadzona będzie bieżąca analiza rynku międzynarodowych zamówień publicznych oraz zamówień publicznych organizacji międzynarodowych pod kątem możliwości udziału polskich przedsiębiorstw z sektora MMŚP,
 • na podstawie bieżącego monitoringu międzynarodowych przetargów ogłaszanych zarówno przez krajowe, jak i międzynarodowe instytucje publiczne zostanie opracowany program szkoleniowy pokazujący możliwości oraz zasady i warunki ubiegania się o konkretne zamówienie,
 • prowadzony będzie monitoring udziału przedsiębiorców objętych projektem w międzynarodowym rynku zamówień publicznych.

Prowadzone będą również działania doradcze, w ramach których przedsiębiorcy otrzymają wsparcie m.in. w zakresie:

 • ubiegania się o konkretne zamówienia publiczne,
 • przygotowania lub weryfikacji wniosku o udział w postępowaniu,
 • przygotowania lub weryfikacji oferty przetargowej, lokalnych warunków związanych z realizacją konkretnego zamówienia publicznego, wyjaśniania bieżących wątpliwości związanych z udziałem w konkretnym postępowaniu przetargowym i postanowień umowy,
 • prowadzonej procedury odwoławczej związanej z postępowaniem.
Utworzono: 23 czerwca 2015

Przewiduj, planuj, działaj!

Najlepsze firmy mają pomysł na siebie i strategię rozwoju. Wiedzą, czego chcą i jak to osiągnąć. Bierz z nich przykład – rozpoznaj potrzeby rozwojowe własnej firmy, zbuduj odpowiadającą im strategię i zdobądź dzięki temu przewagę konkurencyjną.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

[No form id or name provided!]

Zgadzam się z
warunkami usługi

Dane gromadzone i przetwarzane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

Dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na przesłane pytania.

Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w regulaminie ochrony danych osobowych.

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera PARP

Zamknij

Zacznij myśleć strategicznie!

 

Chcesz dobrze zaplanować rozwój firmy? Potrzebujesz strategii? Eksperci pomogą Ci stworzyć, a następnie wdrożyć plan rozwoju dopasowany do potrzeb Twojej firmy. Wsparcie na zidentyfikowanie barier rozwojowych i opracowanie planu rozwoju własnej firmy dostaniesz za pośrednictwem organizacji działających w Twoim otoczeniu.

Polskie przedsiębiorstwa z sektora MMŚP koncentrują się na bieżącym funkcjonowaniu. Prawie ⅓ firm nie ma planów rozwojowych, działa więc ad hoc, kierując się tylko intuicją lub aktualnymi sygnałami z otoczenia. To błąd, ponieważ taki sposób działania daje nadzieję na przetrwanie, ale odbiera szansę na rozwój. Nie popełniaj go i zacznij myśleć strategicznie!

Diagnoza potrzeb przedsiębiorców

 

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstw to typ projektu 1 działania 2.2 POWER "Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku". Pierwszy typ projektów dotyczy diagnozy i analizy Twoich potrzeb rozwojowych. Pomogą Ci w tym eksperci i doradcy dostępni w organizacjach pracodawców, organizacjach związkowych i organizacjach samorządu gospodarczego. To właśnie te organizacje mogą składać wnioski o środki dostępne w działaniu 2.2 na projekty typu 1.

Finansowanie krok po kroku

 

ocena przez ekspertów

złóż wniosek

 

Wnioski o dofinansowanie składa się w formie elektronicznej w generatorze wniosków. Pamiętaj o konieczności zapoznania się z dokumentacją.

arrow
podpisz umowę

weryfikacja wniosku

 

Każdy wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Po etapie oceny merytorycznej publikujemy listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.

arrow
podpisz umowę

umowa i realizacja projektu

 

Po pozytywnej ocenie możesz podpisać umowę. Następnie otrzymasz opiekuna projektu, który odpowie na pytania i wątpliwości na każdym etapie realizacji.