Utworzono: 29 czerwca 2018
Utworzono: 14 marca 2018

Bilans Kapitału Ludzkiego - fakty kontra mity polskiego rynku pracy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet Jagielloński zapraszają na konferencję prezentującą wyniki badania Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL). To jedno z największych polskich badań w obszarze rynku pracy.

 

Program konferencji

 

Bilans Kapitału Ludzkiego jest przeprowadzony w trzech modułach: ludność, pracodawcy, sektor szkoleniowo – rozwojowy i jest realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2009 roku. Podczas konferencji eksperci przedstawią kwestie związane z kształtowaniem kompetencji w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy, przyjrzą się zarządzaniu strategicznemu kapitałem ludzkim w firmach i rozwojowi kompetencji osób dorosłych.

 

Toruń

zobacz program

Lublin

zobacz program

Zapisz się

Partnerzy merytoryczni

 

Patronaty medialne

 

 
Utworzono: 22 września 2017

Rozwiń kompetencje kadry menadżerskiej

Wsparcie udzielane będzie przez operatorów wyłonionych w konkursie. Wybrani operatorzy posiadać będą doświadczenie w realizacji projektów, których celem jest wspieranie przedsiębiorców MŚP.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Dane gromadzone i przetwarzane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

Dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na przesłane pytania.

Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w regulaminie ochrony danych osobowych.

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera PARP

Zamknij

Dla kogo?

 

Aby przeszkolić swoich menadżerów musisz zdiagnozować potrzeby przedsiębiorstwa, luki kompetencyjne właścicieli, kadry menadżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego. Usługi doradcze i szkoleniowe znajdziesz w Bazie Usług Rozwojowych (tylko na takie otrzymasz wsparcie w ramach Akademii Menadżera MŚP).

Działanie jest skierowane do właścicieli mikro, małej lub średniej firmy, pracowników MŚP zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach oraz do pracowników MŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Projekty zrealizowane zostaną w pięciu makroregionach obejmujących województwa: (1.) kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie; (2.) lubelskie i mazowieckie; (3.) małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie, (4.) łódzkie, opolskie i śląskie 5. dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie.

 

Akademia Menadżera MŚP

 

Prawie 40% polskich przedsiębiorstw nie posiada planów rozwoju bądź strategii działania, a ich właściciele skupiają się przede wszystkim na zarządzaniu codziennymi zadaniami i utrzymaniu się na rynku. Przekłada się to negatywnie na funkcjonowanie firm w dłuższym okresie – w piątym roku działalności w Polsce przeżywa ok. 31% firm, podczas gdy w Europie jest to średnio ok. 44%. Odpowiedzią na ten problem jest Akademia Menadżera MŚP.

Szukamy operatorów

 

Projekt krok po kroku

 

ocena przez ekspertów

Etap I

 

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb przedsiębiorstwa. Nie musisz przeprowadzać diagnozy (etap I i II) jeśli już masz diagnozę (w szczególności wykonaną w działaniu 2.2 POWER).

arrow
podpisz umowę

Etap II

 

Identyfikacja luk kompetencyjnych właścicieli, kadry menadżerskiej bądź osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.

arrow
podpisz umowę

Etap III

 

Realizacja działań rozwojowych – szkolenia i doradztwo z zakresu uniwersalnych praktyk menadżerskich rekomendowanych w etapie 1 i 2.

Utworzono: 22 września 2017

Szkolenia i doradztwo w zakresie sukcesji

Jeśli świadczysz usługi szkoleniowe i doradcze dla mikro i małych przedsiębiorców, a w szczególności dla firm rodzinnych oraz posiadasz doświadczenie w zakresie przeprowadzania procesu sukcesji w firmach rodzinnych, ten konkurs jest dla Ciebie.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

[No form id or name provided!]

Zgadzam się z
warunkami usługi

Dane gromadzone i przetwarzane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

Dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na przesłane pytania.

Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w regulaminie ochrony danych osobowych.

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera PARP

Zamknij

Nowe pokolenie w Twojej firmie

 

Blisko 30% polskich firm rodzinnych ma ponad 20 lat! Zbliża się moment zmiany pokoleń w prowadzeniu biznesu. Sukcesja w najbliższych latach będzie jednym z najpoważniejszych wyzwań, przed którymi stanie duża część firm rodzinnych. To złożony proces, który - niewłaściwie przeprowadzony - może doprowadzić nawet do upadku firmy.

Wsparcie w sukcesji

 

Przy planowaniu sukcesji przedsiębiorcom potrzebne jest wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie, wskażą potencjalne szanse i zagrożenia. Podstawowym czynnikiem sukcesu jest właściwe zaprojektowanie procesu w wymiarze prawnym, finansowym i organizacyjnym.

Finansowanie krok po kroku

 

ocena przez ekspertów

złóż wniosek

 

Wnioski o dofinansowanie składa się w formie elektronicznej w generatorze wniosków. Pamiętaj o konieczności zapoznania się z dokumentacją.

arrow
podpisz umowę

weryfikacja wniosku

 

Każdy wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Po etapie oceny merytorycznej publikujemy listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji.

arrow
podpisz umowę

umowa i realizacja projektu

 

Po pozytywnej ocenie możesz podpisać umowę. Następnie otrzymasz opiekuna projektu, który odpowie na pytania i wątpliwości na każdym etapie realizacji.

Utworzono: 22 września 2017

Szkolenia lub doradztwo dla pracowników sektorów

Projekt skierowany jest do pracowników przedsiębiorstw, którzy będą mogli skorzystać ze szkoleń i doradztwa wynikających z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

[No form id or name provided!]

Zgadzam się z
warunkami usługi

Dane gromadzone i przetwarzane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

Dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na przesłane pytania.

Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w regulaminie ochrony danych osobowych.

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera PARP

Zamknij

Kogo szukamy?

 

Konkurs pozwoli wybrać operatorów, którym zostaną powierzone środki finansowe na realizację działań szkoleniowych lub doradczych rekomendowanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji . Ich zadaniem będzie przeprowadzenie rekrutacji pracowników przedsiębiorstw i pomoc w uzyskaniu dofinansowania na działania szkoleniowe lub doradcze.

Skorzystają z niego mikro, mali i średni przedsiębiorcy z sektorów: zdrowie i opieka społeczna, budownictwo, finanse, turystyka, motoryzacja i elektromobilność, moda i innowacyjne tekstylia, informatyka. W przypadku sektorów przemysłowych uczestnikami projektu będą mogli być również pracownicy dużych przedsiębiorstw.

 

Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Rad Sektorowych

 

Sektorowe Rady ds. Kompetencji to inicjatywy branży dla branży. 7 dotychczas wybranych Rad umożliwia przedsiębiorcom bezpośrednie oddziaływanie na programy nauczania w szkołach, uczelniach i instytucjach szkoleniowych. Założeniem jest otwarcie przed przedsiębiorcami możliwości realnego wpływu na zakres oraz profil kształcenia w kontekście przyszłych potrzeb rynku pracy i luk kompetencyjnych.

Sektorowe Rady ds. Kompetencji wydają rekomendacje wskazując braki w konkretnych kompetencjach pracowników danego sektora. Te wskazówki pozwalają przedsiębiorcom i pracownikom niwelować luki kompetencyjne, a tym samym budować nowoczesne kadry i rozwijać polski rynek pracy.

Projekt krok po kroku

 

ocena przez ekspertów

Etap I

 

Rekrutacja pracowników przedsiębiorstw z sektora, w których funkcjonuje rada ds. kompetencji.

arrow
podpisz umowę

Etap II

 

Wsparcie pracowników przedsiębiorstw w wyborze szkolenia lub doradztwa wynikającego z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji.

arrow
podpisz umowę

Etap III

 

Realizacja szkoleń lub doradztwa wybranych co do zasady z oferty Bazy Usług Rozwojowych oraz ich monitoring.

Utworzono: 8 listopada 2016

W ramach działań realizowanych przez PARP w 2018 r. w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój planowane jest ogłoszenie pięciu konkursów, w których na beneficjentów czeka blisko 149 mln zł (w tym z dofinansowania ok. 136 mln zł). Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji, Sukcesja w firmach rodzinnych i Akademia Menadżera MSP to działania służące poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierające procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach. W celu zwiększenia wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno – zawodowych PARP przeprowadzi także konkurs na wybór projektów mających na celu powołanie i funkcjonowanie kolejnych Sektorowych Rad ds. Kompetencji Dodatkowym konkursem realizowanym przez PARP w 2018 r. są Szkolenia i doradztwo z zakresu zamówień publicznych dla województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Archiwalne:

Szczegółowy harmonogram naborów na 2016 rok

Szczegółowy harmonogram naborów na 2017 rok