Utworzono: 29 czerwca 2018
Utworzono: 14 marca 2018

Bilans Kapitału Ludzkiego - fakty kontra mity polskiego rynku pracy

Już 20 czerwca w Centrum Nauki Kopernik odbędzie się konferencja prezentująca wyniki ogólnopolskiego badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

Program konferencji

 

Bilans Kapitału Ludzkiego to badanie służące monitorowaniu zasobów rynku pracy. Nasi eksperci przyjrzą się kwestiom związanym z podażą i popytem na kompetencje, zarządzaniu strategicznemu kapitałem ludzkim w firmach oraz uczeniu się dorosłych.

Data i miejsce
Program
Godzina
Zapisz się
 
 
calendar red s 
20 czerwca 2018 r.
Centrum Nauki Kopernik (Warszawa)
Rejestracja uczestników - Zapraszamy na poranną kawę!
9:00-10:00
button red zapisz s
 
 
 
 
Powitanie i otwarcie konferencji
10:00-10:20
 
 
 
 
 
 
 
 • Jarosław Gowin - Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Nina Dobrzyńska - Zastępca Prezesa PARP
 
 
 
 
 
 
 
Prezentacja wyników BKL
10:20 -11:45
 
 
 
 
 
 
 
 • Prof. J. Górniak – najważniejsze wnioski badania
 • Szymon Czarnik - moduł: ludność
 • Marcin Kocór – moduł: pracodawcy
 • Barbara Worek – moduł: rozwój kompetencji osób dorosłych
 
 
 
 
 
 
 
Komentarz do przedstawionych wyników BKL
11:45 -12:05
 
 
 
 
 
 
 
 • Jan Staniłko – Dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • Urszula Martynowicz, dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Justyna Pawlak - Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
 
 
 
 
 
 
Przerwa kawowa - zapraszamy do rozmów kuluarowych
12:05 – 12:30
 
 
 
 
 
 
 
Część panelowa
12:30 – 14:00
 
 
 
 
 
 
 
 • Panel 1: Kompetencje w edukacji (Sala duża)

  To, jakie kompetencje osoby młode nabędą w toku kształcenia jest ważne zarówno dla nich samych, dla ich przyszłych pracodawców, jak i dla gospodarki. Jaka powinna być rola szkół/ uczelni/ instytucji kształcących przez całe życie / pracodawców w kształtowaniu tych kompetencji? Co to znaczy kształcić dla potrzeb rynku pracy?

  Moderator: Magdalena Jelonek – UJ

  Paneliści:
  - Urszula Martynowicz – Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej
  - Andrzej Kurkiewicz – Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  - Agnieszka Zgierska – Dyrektor Departamentu Rynku Pracy, Główny Urząd Statystyczny
  - Grzegorz Filipowicz – ForFuture
  - Jakub Gontarek, Konfederacja Lewiatan

 • Panel 2: Zarządzanie strategiczne w firmach (Sala mała)

  Jednym z podstawowych wyzwań współczesnych organizacji jest realizacja długofalowych celów strategicznych przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi przy zachowaniu elastyczności reakcji na zmiany rynkowe. Jak różnią się między sobą przedsiębiorstwa jeśli chodzi o perspektywę czasową swoich działań? Z jakich narzędzi planowania strategicznego korzystają? Czy kultura organizacji powiązana jest z innowacyjnością oraz wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi HR?

  Moderator: Piotr Prokopowicz/Marcin Kocór

  Paneliści:
  - Małgorzata Mrozińska-Kruk – Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  - Michał Nidzgorski – Wiceprezes, Dyrektor ds. Rozwoju, Ursus 
  - Jan Staniłko – Dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  - dr Łukasz Sienkiewicz – Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Szkoła Główna Handlowa
  - Anna Szczeblewska, Dyrektor PWC
 
 
 
 
 
 
 
Lunch
14:00-15:00
 
 

Patronaty medialne

 

Utworzono: 22 września 2017

Rozwiń kompetencje kadry menadżerskiej

Wsparcie udzielane będzie przez operatorów wyłonionych w konkursie. Wybrani operatorzy posiadać będą doświadczenie w realizacji projektów, których celem jest wspieranie przedsiębiorców MŚP.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Dane gromadzone i przetwarzane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

Dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na przesłane pytania.

Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w regulaminie ochrony danych osobowych.

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera PARP

Zamknij

Dla kogo?

 

Aby przeszkolić swoich menadżerów musisz zdiagnozować potrzeby przedsiębiorstwa, luki kompetencyjne właścicieli, kadry menadżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego. Usługi doradcze i szkoleniowe znajdziesz w Bazie Usług Rozwojowych (tylko na takie otrzymasz wsparcie w ramach Akademii Menadżera MŚP).

Działanie jest skierowane do właścicieli mikro, małej lub średniej firmy, pracowników MŚP zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach oraz do pracowników MŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Projekty zrealizowane zostaną w pięciu makroregionach obejmujących województwa: (1.) kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie; (2.) lubelskie i mazowieckie; (3.) małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie, (4.) łódzkie, opolskie i śląskie 5. dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie.

 

Akademia Menadżera MŚP

 

Prawie 40% polskich przedsiębiorstw nie posiada planów rozwoju bądź strategii działania, a ich właściciele skupiają się przede wszystkim na zarządzaniu codziennymi zadaniami i utrzymaniu się na rynku. Przekłada się to negatywnie na funkcjonowanie firm w dłuższym okresie – w piątym roku działalności w Polsce przeżywa ok. 31% firm, podczas gdy w Europie jest to średnio ok. 44%. Odpowiedzią na ten problem jest Akademia Menadżera MŚP.

Szukamy operatorów

 

Projekt krok po kroku

 

ocena przez ekspertów

Etap I

 

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb przedsiębiorstwa. Nie musisz przeprowadzać diagnozy (etap I i II) jeśli już masz diagnozę (w szczególności wykonaną w działaniu 2.2 POWER).

arrow
podpisz umowę

Etap II

 

Identyfikacja luk kompetencyjnych właścicieli, kadry menadżerskiej bądź osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.

arrow
podpisz umowę

Etap III

 

Realizacja działań rozwojowych – szkolenia i doradztwo z zakresu uniwersalnych praktyk menadżerskich rekomendowanych w etapie 1 i 2.

Utworzono: 22 września 2017

Akademia Menadżera Innowacji

Jesteś menadżerem lub właścicielem firmy? Ukończ program dla innowatorów i bądź częścią tej społeczności. Podziel się swoim doświadczeniem i korzystaj z wiedzy innych przedsiębiorców.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

[No form id or name provided!]

Zgadzam się z
warunkami usługi

Dane gromadzone i przetwarzane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

Dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na przesłane pytania.

Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w regulaminie ochrony danych osobowych.

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera PARP

Zamknij

Dla kogo?

 

W Akademii Menadżera Innowacji mogą wziąć udział właściciele i menadżerowie firm. Prowadzone będą dwa programy dopasowane do potrzeb danej grupy docelowej. Jeden dla przedstawicieli firm z sektora MŚP, drugi dla menadżerów dużych firm. Do prowadzenia zajęć Akademii zostaną zaproszeni wybitni naukowcy z kraju i zza granicy specjalizujący się w zarzadzaniu innowacjami, a także eksperci z instytucji otoczenia biznesu i menadżerowie mający doświadczenie w działalności w najbardziej innowacyjnych firmach. Cześć obszarów tematycznych będzie prowadzona w firmach podczas wizyt studyjnych.

Obszary tematyczne objęte programem to: strategia innowacji, kultura innowacyjna, ocena pomysłów i rozwiązań, własność przemysłowa, zarządzanie projektem B+R, finansowanie innowacyjnych projektów oraz współpraca z partnerami.

Istnieje na rynku wiele programów o charakterze MBA skierowanych na tworzenie i wdrażanie innowacji. To co wyróżnia AMI to podejście całościowe. Diagnozujemy potrzeby firmy i obejmujemy wsparciem wszystkie kluczowe osoby w firmie. Celem AMI jest wzmocnienie umiejętności zarządzania procesem innowacyjnym przez menadżerów polskich firm, a także generowania innowacji przez pracowników. Bezpośrednie korzyści płynące z udziału menadżerów i pracowników w Akademii będą miały odzwierciedlenie w pozycji firmy na rynku - poprzez diagnozę potrzeb do zmiany kultury organizacyjnej, która pozwoli na wdrażanie innowacji.

 

Akademia Menadżera Innowacji

 

Człowiek zdolny do tworzenia innowacyjnych rozwiązań jest sercem procesów innowacyjnych, a wiec kluczowym czynnikiem warunkującym zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, a w konsekwencji ich konkurencyjności opartej na produktach i usługach o wysokiej wartości dodanej. Tymczasem braki w zakresie kapitału ludzkiego, wynikające m.in. ze słabości zakorzenionych w systemie edukacji, są jedna z poważnych barier dla rozwoju innowacyjności. W Polsce innowacje wprowadza tylko 13% małych i średnich firm. Tymczasem w Unii Europejskiej średni wskaźnik wynosi 31%. Nakłady na prace badawczo-rozwojowe finansuje jedynie 39% przedsiębiorstw (w 2015 r.). To dużo mniej od średniej w Unii wynoszącej 55%. Kluczową rolę w podnoszeniu innowacyjności firm odgrywają profesjonalna kadra oraz taka organizacja pracy, która stymuluje powstawanie i wdrażanie nowości. Dlatego celem Akademii Menadżera Innowacji (AMI) jest kształtowanie postaw proinnowacyjnych (m.in. otwartości na współpracę i zmianę podejścia do ryzyka) oraz wzmocnienie umiejętności zarządzania procesem innowacyjnym przez menadżerów.

Projekt krok po kroku

 

podpisz umowę

Rekrutacja i autodiagnoza

 

Pierwszym etapem programu AMI jest rekrutacja firmy do projektu. Wyłonieni menadżerowie wezmą udział w cyklu szkoleniowym oraz dokonają autodiagnozy potencjału swojej firmy do wdrażania innowacji. Wyniki autodiagnozy wskażą obszary, które należy rozwijać, aby firma stała się innowacyjna.

arrow
podpisz umowę

Standard innowacyjnej firmy

 

Ukoronowaniem Akademii będzie przygotowanie projektu wdrożeniowego, odpowiadającego na zdiagnozowane potrzeby (np. zmiany organizacyjne, utworzenie działu prowadzącego prace B+R, nawiązanie współpracy z jednostkami naukowymi, rozwój interakcji z klientami, itd.).

arrow
ocena przez ekspertów

Klub Alumni

 

Program zakłada zbudowanie społeczności absolwentów, którzy będą dzielić się swoimi doświadczeniami z wprowadzania innowacji do organizacji.

Utworzono: 22 września 2017

Szkolenia i doradztwo w zakresie sukcesji

Jeśli świadczysz usługi szkoleniowe i doradcze dla mikro i małych przedsiębiorców, a w szczególności dla firm rodzinnych oraz posiadasz doświadczenie w zakresie przeprowadzania procesu sukcesji w firmach rodzinnych, ten konkurs jest dla Ciebie.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

[No form id or name provided!]

Zgadzam się z
warunkami usługi

Dane gromadzone i przetwarzane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

Dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na przesłane pytania.

Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w regulaminie ochrony danych osobowych.

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera PARP

Zamknij

Nowe pokolenie w Twojej firmie

 

Blisko 30% polskich firm rodzinnych ma ponad 20 lat! Zbliża się moment zmiany pokoleń w prowadzeniu biznesu. Sukcesja w najbliższych latach będzie jednym z najpoważniejszych wyzwań, przed którymi stanie duża część firm rodzinnych. To złożony proces, który - niewłaściwie przeprowadzony - może doprowadzić nawet do upadku firmy.

Wsparcie w sukcesji

 

Przy planowaniu sukcesji przedsiębiorcom potrzebne jest wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie, wskażą potencjalne szanse i zagrożenia. Podstawowym czynnikiem sukcesu jest właściwe zaprojektowanie procesu w wymiarze prawnym, finansowym i organizacyjnym.

Finansowanie krok po kroku

 

ocena przez ekspertów

złóż wniosek

 

Wnioski o dofinansowanie składa się w formie elektronicznej w generatorze wniosków. Pamiętaj o konieczności zapoznania się z dokumentacją.

arrow
podpisz umowę

weryfikacja wniosku

 

Każdy wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Po etapie oceny merytorycznej publikujemy listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji.

arrow
podpisz umowę

umowa i realizacja projektu

 

Po pozytywnej ocenie możesz podpisać umowę. Następnie otrzymasz opiekuna projektu, który odpowie na pytania i wątpliwości na każdym etapie realizacji.

Utworzono: 22 września 2017

Szkolenia lub doradztwo dla pracowników sektorów

Projekt skierowany jest do pracowników przedsiębiorstw, którzy będą mogli skorzystać ze szkoleń i doradztwa wynikających z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

[No form id or name provided!]

Zgadzam się z
warunkami usługi

Dane gromadzone i przetwarzane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

Dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na przesłane pytania.

Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w regulaminie ochrony danych osobowych.

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera PARP

Zamknij

Kogo szukamy?

 

Konkurs pozwoli wybrać operatorów, którym zostaną powierzone środki finansowe na realizację działań szkoleniowych lub doradczych rekomendowanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji . Ich zadaniem będzie przeprowadzenie rekrutacji pracowników przedsiębiorstw i pomoc w uzyskaniu dofinansowania na działania szkoleniowe lub doradcze.

Skorzystają z niego mikro, mali i średni przedsiębiorcy z sektorów: zdrowie i opieka społeczna, budownictwo, finanse, turystyka, motoryzacja i elektromobilność, moda i innowacyjne tekstylia, informatyka. W przypadku sektorów przemysłowych uczestnikami projektu będą mogli być również pracownicy dużych przedsiębiorstw.

 

Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Rad Sektorowych

 

Sektorowe Rady ds. Kompetencji to inicjatywy branży dla branży. 7 dotychczas wybranych Rad umożliwia przedsiębiorcom bezpośrednie oddziaływanie na programy nauczania w szkołach, uczelniach i instytucjach szkoleniowych. Założeniem jest otwarcie przed przedsiębiorcami możliwości realnego wpływu na zakres oraz profil kształcenia w kontekście przyszłych potrzeb rynku pracy i luk kompetencyjnych.

Sektorowe Rady ds. Kompetencji wydają rekomendacje wskazując braki w konkretnych kompetencjach pracowników danego sektora. Te wskazówki pozwalają przedsiębiorcom i pracownikom niwelować luki kompetencyjne, a tym samym budować nowoczesne kadry i rozwijać polski rynek pracy.

Projekt krok po kroku

 

ocena przez ekspertów

Etap I

 

Rekrutacja pracowników przedsiębiorstw z sektora, w których funkcjonuje rada ds. kompetencji.

arrow
podpisz umowę

Etap II

 

Wsparcie pracowników przedsiębiorstw w wyborze szkolenia lub doradztwa wynikającego z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji.

arrow
podpisz umowę

Etap III

 

Realizacja szkoleń lub doradztwa wybranych co do zasady z oferty Bazy Usług Rozwojowych oraz ich monitoring.

Utworzono: 8 listopada 2016

W ramach działań realizowanych przez PARP w 2018 r. w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój planowane jest ogłoszenie trzech konkursów, w których na beneficjentów czeka blisko 129 mln zł (w tym z dofinansowania ok. 116 mln zł). Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji, Sukcesja w firmach rodzinnych i Akademia Menadżera MSP to działania służące poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierające procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach.

Harmonogram naboru wniosków POWER na 2018 rok

 Archiwalne:

Szczegółowy harmonogram naborów na 2016 rok

Szczegółowy harmonogram naborów na 2017 rok