Prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dla działania 2.2 POWER konkurs 2/2016