Bilans Kapitału Ludzkiego - fakty kontra mity polskiego rynku pracy

Już 20 czerwca w Centrum Nauki Kopernik odbędzie się konferencja prezentująca wyniki ogólnopolskiego badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

Program konferencji

 

Bilans Kapitału Ludzkiego to badanie służące monitorowaniu zasobów rynku pracy. Nasi eksperci przyjrzą się kwestiom związanym z podażą i popytem na kompetencje, zarządzaniu strategicznemu kapitałem ludzkim w firmach oraz uczeniu się dorosłych.

Data i miejsce
Program
Godzina
Zapisz się
 
 
calendar red s 
20 czerwca 2018 r.
Centrum Nauki Kopernik (Warszawa)
Rejestracja uczestników - Zapraszamy na poranną kawę!
9:00-10:00
button red zapisz s
 
 
 
 
Powitanie i otwarcie konferencji
10:00-10:20
 
 
 
 
 
 
 
 • Jarosław Gowin - Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Nina Dobrzyńska - Zastępca Prezesa PARP
 
 
 
 
 
 
 
Prezentacja wyników BKL
10:20 -11:45
 
 
 
 
 
 
 
 • Prof. J. Górniak – najważniejsze wnioski badania
 • Szymon Czarnik - moduł: ludność
 • Marcin Kocór – moduł: pracodawcy
 • Barbara Worek – moduł: rozwój kompetencji osób dorosłych
 
 
 
 
 
 
 
Komentarz do przedstawionych wyników BKL
11:45 -12:05
 
 
 
 
 
 
 
 • Jan Staniłko – Dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • Urszula Martynowicz, dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Justyna Pawlak - Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
 
 
 
 
 
 
Przerwa kawowa - zapraszamy do rozmów kuluarowych
12:05 – 12:30
 
 
 
 
 
 
 
Część panelowa
12:30 – 14:00
 
 
 
 
 
 
 
 • Panel 1: Kompetencje w edukacji (Sala duża)

  To, jakie kompetencje osoby młode nabędą w toku kształcenia jest ważne zarówno dla nich samych, dla ich przyszłych pracodawców, jak i dla gospodarki. Jaka powinna być rola szkół/ uczelni/ instytucji kształcących przez całe życie / pracodawców w kształtowaniu tych kompetencji? Co to znaczy kształcić dla potrzeb rynku pracy?

  Moderator: Magdalena Jelonek – UJ

  Paneliści:
  - Urszula Martynowicz – Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej
  - Andrzej Kurkiewicz – Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  - Agnieszka Zgierska – Dyrektor Departamentu Rynku Pracy, Główny Urząd Statystyczny
  - Grzegorz Filipowicz – ForFuture
  - Jakub Gontarek, Konfederacja Lewiatan

 • Panel 2: Zarządzanie strategiczne w firmach (Sala mała)

  Jednym z podstawowych wyzwań współczesnych organizacji jest realizacja długofalowych celów strategicznych przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi przy zachowaniu elastyczności reakcji na zmiany rynkowe. Jak różnią się między sobą przedsiębiorstwa jeśli chodzi o perspektywę czasową swoich działań? Z jakich narzędzi planowania strategicznego korzystają? Czy kultura organizacji powiązana jest z innowacyjnością oraz wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi HR?

  Moderator: Piotr Prokopowicz/Marcin Kocór

  Paneliści:
  - Małgorzata Mrozińska-Kruk – Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  - Michał Nidzgorski – Wiceprezes, Dyrektor ds. Rozwoju, Ursus 
  - Jan Staniłko – Dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  - dr Łukasz Sienkiewicz – Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Szkoła Główna Handlowa
  - Anna Szczeblewska, Dyrektor PWC
 
 
 
 
 
 
 
Lunch
14:00-15:00
 
 

Patronaty medialne