Rozpoczęliśmy jesienną promocję jednego z najważniejszych ogólnopolskich badań o polskim rynku pracy – Bilans Kapitału Ludzkiego. W tym celu 18 i 20 września odwiedziliśmy dwa miasta: Toruń oraz Lublin, po to - aby bliżej przyjrzeć się lokalnemu rynkowi pracy.

 - Stoimy u progu rewolucji 4.0 oraz nowych oczekiwań po stronie pracodawców. Aktualnie obserwujemy zjawisko, gdzie technologia wypiera ludzi, poprzez bardziej zaawansowane procesy big data. - jest to ciekawy moment zmian rynku pracy – zaznaczył otwierając spotkanie Łukasz Jaworski -  wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.  

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego bezrobocie w województwie kujawsko-pomorskim wynosi 8,7%. W badaniu „Barometr zatrudnienia” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wynika, iż największe braki specjalistów są w sektorze logistycznym, budowlanym oraz w przetwórstwie metali, branży medycznej i informatycznej. Czym jest to spowodowane? Jak twierdzi Jaworski, przede wszystkim  brakiem dostępnych kandydatów, zbyt wysokim oczekiwaniom finansowym oraz brakiem kompetencji miękkich. - W regionie mamy duży odsetek osób mających średnie wykształcenie, zbyt mały odsetek osób z wyższym wykształceniem, oraz niską mobilność – dodał.

Podczas panelu eksperci przyjrzeli się również kwestiom kwalifikacji oraz uczeniu się przez całe życie i o tym jaki jest polski pracownik. Paneliści zgodnie stwierdzili, że polscy pracownicy są dobrze wykwalifikowani, a pracodawcy są zadowoleni ze swoich pracowników. Jednak coraz większe braki wśród polskich pracowników zauważalne są w przypadku kompetencji miękkich. Jak zauważyła prof. UMK Hanna Solarczyk, kompetencje miękkie nie są kształcone w szkole. Kompetencje społeczne, takie jak np. praca w grupie oraz kwestie społeczno-gospodarcze w szkołach, czy na uczelniach pojawiają się w bardzo minimalnym stopniu. - W niedalekiej przyszłości to właśnie kompetencje miękkie będą w głównej mierze decydowały o zatrudnieniu pracownika – wtórował Janusz Bokser, kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu.

Eksperci paneli dyskusyjnych w Toruniu i Lublinie Eksperci paneli dyskusyjnych w Toruniu i Lublinie 2

Jak przekonać ludzi do tego, aby uczyli się przez całe życie? Według Rafała Kamińskiego – zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach w PARP, skłonność do podnoszenia kompetencji Polaków rośnie – na co wskazują wyniki Bilansu Kapitału Ludzkiego.. Co istotne, w samokształceniu należy podkreślać automotywację i szukać motywacji wewnętrznej, a nie zewnętrznej. – Wyniki wcześniejszych edycji badań Bilansu Kapitału Ludzkiego pokazywały, że głównym motorem do podnoszenia kompetencji był impuls ze strony pracodawcy. W obecnej sytuacji rynku pracownika - to pracownicy sami podnoszą swoje kompetencje, uczą się i szkolą w dużej mierze poprzez szkolenia internetowe – zaznaczył.

Lubelskie spotkanie – ze względu na bliską odległość miasta do wschodniej granicy Polski poświęcone zostało kwestiom związanym z zatrudnianiem obcokrajowców. Eksperci dzielili się swoją wiedzą na temat zatrudniania cudzoziemców, w odpowiedzi na luki kompetencyjne polskiego rynku racy. Według Anny Rostockiej dyrektor Krajowego Biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) w Warszawie, która powołała się na badania IOM - blisko 85% pracodawców w Polsce na pytanie: dlaczego zatrudniają obcokrajowców przyznaje, iż powodem są odpowiednie kwalifikacje. 17% zatrudnia cudzoziemców ze względu na efektywność ich pracy. – Do 2050 roku ludność UE zmniejszy się o 12%, z kolei w tym samym czasie wzrost demograficzny nastąpi w krajach powstających np. w Afryce Subsaharyjskiej, gdzie eksperci szacują zwiększenie ludności z 1 mld do 2 mld – zaznaczyła Rostocka.

- Rynek pracy obecnie to rynek pracownika specjalistycznego, z kolei firmy zainteresowane lokowaniem inwestycji w Polsce patrzą dziś przede wszystkim na lokalizacje, które są w stanie zapewnić zaplecze pracowników specjalistycznych – zaznaczyła Paulina Sawa, Executie Manager z firmy Devire. – Najważniejszą kwestią wśród pracodawców z Polski jest chęć współpracy. Brakuje nam rąk do pracy, a ukraińscy pracownicy relokują się i elastycznie wpisują się w polski rynek pracy - ze względu na bliskość kulturową i podejście do pracy – dodała Sawa.

Podczas panelu eksperci wielokrotnie podkreślali iż obcokrajowcy są zdolni do adaptacji w Polsce. Jak zaznaczył Kamiński coraz bardziej odczuwalnym czynnikiem polskiego rynku pracy jest starzejące się społeczeństwo. Problem ten dotyczy nie tylko Polski, ale całej Europy. Według Jodłowskiego – prezesa Zarządu Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”, obniżenie wieku emerytalnego spowodowało, że polski pracownik siłą rzeczy jest krócej aktywny zawodowo. – Rynek pracy w Posce, w większym stopniu też podlega fluktuacjom skorelowanym z poziomem bezrobocia. Na przestrzeni kilkunastu lat nastąpił odpływ młodych ludzi poza granice kraju. Nawiększy niedobór pracowników zauważalny jest między 22 a 35 rokiem życia. Lukę tą zapełniają osoby z Ukrainy czy Kazachstanu, którzy są otwarci i kreatywni – dodał. 

Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) to jedno z największych badań przeprowadzanych w Europie

w obszarze rynku pracy i zapotrzebowania na kompetencje. Badanie realizowane jest cyklicznie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim już od 2009 roku.

 

 


 Prezentacje z konferencji
   Aktywność edukacyjna PolakówDownload this file (Aktywność edukacyjna Polaków.pdf).pdf504 kB pobierz
   Wyniki badania osób dorosłychDownload this file (Wyniki badania osób dorosłych_Lublin .pdf).pdf1937 kB pobierz