Informujemy, że zmianie uległ Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój na 2018 r. Zmiana harmonogramu dotyczy Działania 2.2 POWER Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

W harmonogramie w ramach Działania 2.2 POWER wprowadzony został konkurs Krajowe zamówienia publiczne – makroregion 3 (województwo małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie). Konkurs ten stanowić będzie uzupełnienie naboru wniosków w ramach konkursu z 2017 r.

Harmonogram konkursów