Informujemy o wprowadzeniu zmiany do Regulaminu konkursu Sukcesja w firmach rodzinnych, która wydłuża termin składania wniosków o dofinansowanie projektów.

 

Obowiązujący termin składania wniosków: od 12 marca 2018 r. do 17 kwietnia 2018 r. (do godziny 12:00)

Zmiana została uwzględniona w Regulaminie konkursu:

  • Podrozdział 7.1 Przygotowanie i złożenie wniosku, pkt 7) - strona 33,
  • Rozdział 12 – Harmonogram konkursu, w zakresie terminów składania wniosków o dofinansowanie projektów – strona 46.

Pozostałe zapisy Regulaminu konkursu i załączników nie ulegają zmianie.

Powyższa zmiana nie wpływa na kwotę dofinansowania w ramach Makroregionów, nie ma istotnego wpływu na grupę docelową projektu, jak również nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Przypominamy o możliwości zadawania pytań pisemnych przez potencjalnych Wnioskodawców. Jednocześnie informuje, że pytania zadane przez potencjalnych Wnioskodawców do dnia 11 kwietnia br. (środa) uzyskają odpowiedź.  W przypadku pytań zadanych po 11 kwietnia br., PARP zastrzega sobie możliwość nie udzielenia odpowiedzi przed ostatecznym terminem składania wniosków, który upływa 17 kwietnia br.

Dokumentacja konkursu Sukcesja w firmach rodzinnych