Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.21 POWER zaprasza do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami na realizację projektów szkoleniowych lub doradczych dla firm rodzinnych.

 

Uwagi można zgłaszać w terminie od 14 grudnia 2017r. do 5 stycznia 2018 r.

Uwagi należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza (link).

Informujemy, że załączniki o nr 1-9 oraz 13-15 podlegają konsultacjom tylko w zakresie ich zgodności z dokumentami przekazanymi przez Ministerstwo Rozwoju.