Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.21 POWER zaprasza do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami na realizację projektów szkoleniowych lub doradczych dla firm rodzinnych.

Konsultacje zostały zakończone 5 stycznia 2018 r.