Utworzono: 29 maja 2017

Zapraszamy na spotkanie informacyjne z potencjalnymi wnioskodawcami w ramach konkursu na dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych. Dzięki zaplanowanym działaniom przedsiębiorcy z sektora MMSP będą mieli zapewniony dostęp do praktycznej wiedzy z tego obszaru co wpłynie na wzrost udziału polskich przedsiębiorców z sektora MMSP w polskim i zagranicznym rynku zamówień publicznych. 

więcej

Utworzono: 16 czerwca 2016

więcej

Utworzono: 29 kwietnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.12 w ramach II Osi Priorytetowej PO WER 2014-2020 zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu na wybór Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

więcej

Utworzono: 5 kwietnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.2 w ramach II Osi Priorytetowej PO WER 2014-2020 zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu na realizację projektów szkoleniowych skierowanych do przedstawicieli MMŚP w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

więcej

Utworzono: 25 lutego 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, iż ze względu na nieliczne zgłoszenia, spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na realizację projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski (Działanie 2.2. PO WER typ projektu 2), zaplanowane na 7 marca 2016 r., nie dojdzie do skutku.

więcej

Utworzono: 3 lutego 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.2 w ramach II Osi Priorytetowej PO WER 2014-2020 zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu na realizację projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski.

więcej

Utworzono: 21 stycznia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do śledzenia transmisji on-line spotkania informacyjnego dotyczącego działania 2.2 PO WER „Wsparcie zarządzania strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorców". Podczas spotkania potencjalni beneficjenci poznają m.in. szczegóły dotyczące działania, kryteria wyboru projektów oraz procedurę ubiegania się o dofinansowanie w oparciu o dokumentację konkursową.

więcej